HOME

REGIONAL ADMINISTRATION – YAMBOL
WORKING HOURS: 9 – 17.30 h
BUSINESS HOURS OF THE CENTRE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES
8h – 18h every work day

ADDRESS: Yambol 8600, 18 “George Papazov” str.

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FREE TELEPHONE FOR SIGNALS - 080011911

 
There are no translations available.

Предложения за откриване на работни места по Регионалните програми за заетост за 2015 г. набира Областна администрация Ямбол. В срок до 22 октомври, общините в региона, социалните партньори и други юридически лица могат да внесат предложенията си за създаване на заетост. Програмите ще бъдат разгледани от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, след което ще бъдат изпратени за одобрение в Министерство на труда и социалната политика.

Във фокуса на Регионалните програми е интегриране на пазара на труда на неравнопоставени групи от населението, които остават в състояние на продължителна безработица и са с ниски шансове за заетост. През 2015 г. целевите групи са 5: безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50 г., продължително безработни лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, хора с увреждания и т.нар. „обезкуражени лица”.

Last Updated (Tuesday, 14 October 2014 11:35)

Read more...

 
There are no translations available.

Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител инж.Николай Пенев, проверява състоянието на потенциално опасните водни обекти в област Ямбол. Обект на проверките, които се извършват 2 пъти годишно – през есента и пролетта, са 31 язовира в региона.

Комисията започна работа на 13 октомври и ще приключи на 17 октомври.

В състава й са включени представители на Областна администрация и на общините в региона, експерти на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”, РИОСВ, ОД „Земеделие”, Басейнова дирекция”, „Напоителни системи” и др.

Last Updated (Tuesday, 14 October 2014 11:32)

Read more...

 
There are no translations available.

Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район се проведе днес в Областна администрация под председателството на инж. Николай Пенев - областен управител на област Ямбол. Участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Георгиева,  областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, експерти от различни министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областен информационен център - Ямбол, на синдикални, браншови организации и на академичните среди.

На заседанието бе представена информация от Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, относно напредъка в усвояването на структурните и кохезионни фондове в Югоизточен район /ЮИР/. Към месец октомври 2014г. общият брой сключени договори по Оперативните програми в ЮИР е 1 052 бр., като те са на стойност 2 734 596 117 лв. Най-много проекти са сключени в област  Бургас - 372 бр., следвана от област Стара Загора - 332 бр., област Ямбол - 177 бр. и област Сливен - 150 бр.

С най-много проекти е ОП „Човешки ресурси” - 481 бр., а  с най-висок относителен дял от реализираните средства е ОП „Транспорт” с 36% (982 084 650 лв), ОП „Околна среда” - 32% (880 122 255 лв.) и ОП „Регионално развитие” - 17 % (452 560 033 лв.).

Last Updated (Wednesday, 08 October 2014 16:12)

Read more...

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Who is here?
We have 27 guests online