HOME

REGIONAL ADMINISTRATION – YAMBOL
WORKING HOURS: 9 – 17.30 h
BUSINESS HOURS OF THE CENTRE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES
8h – 18h every work day

ADDRESS: Yambol 8600, 18 “George Papazov” str.

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FREE TELEPHONE FOR SIGNALS - 080011911

 
There are no translations available.

Първата си самостоятелна изложба откри вчера в Областна администрация Ямбол художникът Янко Герджиков. Пред гостите, които го уважиха, той изказа благодарност към областния управител за възможността да организира изложбата и обяви, че след Ямбол, тя ще бъде представена и в родния му Тополовград.

Янко Герджиков зарадва ценителите на изобразителното изкуство с разнообразните си картини – живопис и акварел, представящи градски сцени и природни пейзажи, хора и натюрморти, а сред произведенията му има и икони.

Last Updated (Wednesday, 20 August 2014 10:41)

Read more...

 
There are no translations available.

Областен експертен съвет заседава днес под председателството на областния управител инж.Николай Пенев. Заседанието бе свикано за разглеждане на проекти за ПУП-парцеларни планове във връзка с изграждането на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа” – първи етап (клетка 1).

Членовете на Съвета разгледаха по същество входирано възражение относно проектите, заедно с писмено изразените становища на община Ямбол по всяка точка. На база представените становища, Областният експертен съвет прие възражението за неоснователно и го отхвърли.

След като бяха подложени на обсъждане, Експертният съвет взе решение за приемане на ПУП-парцеларен план за трасе на повърхностен охранителен /отводителен/ канал, ПУП-парцеларен план за трасе на канализация от стопански двор, ПУП-парцеларен план за трасе на система за движение на инфилтрата-гравитачна тръба и напорен тръбопровод, ПУП-парцеларен план за трасе на подземен ел.кабел и ПУП-план за регулация и застрояване на ретензионен басейн за „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа” – първи етап (клетка 1).

Същите ще бъдат изпратени за съгласуване от Общински съвет – „Тунджа”, след което ще бъде издадена заповед за одобряването им от областен управител на област Ямбол.

 

Last Updated (Monday, 11 August 2014 17:23)

 
There are no translations available.

Във връзка с предстоящите избори на народни представители, в Областна администрация Ямбол се проведоха консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия за 31-ви Ямболски изборен район. Консултациите бяха свикани от областния управител инж.Николай Пенев на основание чл.60, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №652-НС от 6.08.2014 г. на ЦИК.

В тях участваха упълномощени представители на четирите парламентарно представени партии и коалиции- ПП „ГЕРБ”, КП „Коалиция за България”, ПП „ДПС” и ПП „Атака”, както и на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени - Коалиция „Реформаторски блок” и Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”.

Съставът на РИК за 31-ви Ямболски изборен район е с общ брой 15 члена, включително председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. По време на консултациите упълномощените представители на партии и коалиции представиха писмени предложения за състав на РИК, при следното съотношение: ПП „ГЕРБ" - 5 членове, КП „Коалиция за България" - 5 членове, ПП „ДПС" - 2 членове, ПП „Атака",  Коалиция „Реформаторски блок” и Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”- по 1 член.

Last Updated (Saturday, 09 August 2014 11:21)

Read more...

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Who is here?
We have 19 guests online