Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
РАБОТНО ВРЕМЕ:
9.00ч. - 17.30ч.
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ В
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
- РАБОТНО ВРЕМЕ: 8.00ч. - 18.00ч.

КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СЛУЖИТЕЛИ В
АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ 10.00ч. - 16.00ч.

АДРЕС:8600, гр.Ямбол, ул."Жорж Папазов" 18

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ - 080011911

АНТИКОРУПЦИЯ- ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

•График за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ямбол

•График 2 за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съдържанията към тях на територията на област Ямбол

Харта за правата на гражданина – клиент на Областна администрация - Ямбол
• Проект "Партньорство за развитие" по ОПАК
• Натура 2000
• Карта на Област Ямбол - административно делене, пътна инфраструктура, населени места
• Карта на релефа в Област Ямбол
• ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

 

С изграждането на газовия участък Лозенец – Недялско капацитетът на транзитния газопровод за Турция ще достигне от 14 до 15,7 млрд. кубически метра газ, заяви министър-председателят Бойко Борисов, който заедно с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, инспектира проекта. Предвижда се обектът да бъде завършен през 2018 година.

На инспекцията присъстваха и заместник областните управители на област Ямбол Волен Дичев и Христо Колев.

Край Ямбол премиерът коментира „Доволен съм, че догодина по това време ще имаме към газовия хъб газови връзки и в двете посоки“. Подчерта и активната работа по интерконекторите със Сърбия и Гърция. По думите му реверсивните връзки се строят и се създава възможност в европейския газов хъб да постъпва газ от различни източници - азерски, руски, втечнен газ, газ от Румъния и други.

„Вижда се разликата между заварката по Южен поток, която беше правена преди време и това, което се строи в момента“, каза още премиерът Борисов. „Говореха как са подписали с Азербайджан за огромни количества газ. Но той не може да дойде по въздуха. Така че, сега, това, което те пожелателно правеха, ние на практика правим възможно“, добави министър-председателят Бойко Борисов.

 

"Интерконекторът за Турция и в двете посоки се прави с най-добрата техника. Километри вече са направени. Хумусният слой се пази и след като влезе в земята, няма да се знае, че оттук ще минава газопровод", добави той.

Министър-председателя коментира и други актуални теми пред журналистите.

"Имаме най-нисък външен дълг. Нула инфлация. Много им се иска да се разклати държавата. Само от морето имаме 100 млн. лв. повече приходи от данъци. Трябва да го караме по-спокойно и по-ведро", коментира Борисов край Ямбол.

"От 1 юли вдигнахме пенсиите, сега през октомври ще ги вдигнем още веднъж. От 1 септември вдигаме и учителските заплати. Даваме пари за униформи на полицаите, за смесените райони. Парите си вървят", каза още министър-председателят.

Последна промяна (Четвъртък, 17 Август 2017 16:21)

 

На брифинг в Областна администрация Ямбол бяха обобщени и представени конкретни данни за проверката на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ямбол. Към момента Областната комисия от специалисти представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Противопожарна безопасност и защита на населението / ПБЗН/, Басейнова дирекция и Областна администрация Ямбол приключиха проверката на 129 язовири и водни обекти на територията на първата от четирите проверявани общини. Протоколите са изготвени и подписани.

„Започнатият цялостен оглед на техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, съоръжения и язовири на територията на областта дава цялостна картина на състоянието на сектора и показва проблемите. Проблемите не са малко. Броят на язовирите в добро техническо и експлоатационно състояние е малък. Има доста тревожни констатации. Но трябва да кажа, че виждаме, че започва и процеса на отстраняване на констатирани проблеми“, това каза заместник областният управител на област Ямбол Волен Дичев, който отговаря за работата на комисията.

Обобщени данни представи председателят на Областната комисия инж. Любомир Христов. Конкретните констатации на комисията са за: 9 язовири със скъсани стени; 9 язовири са сухи, без вода; 59 са посочени за решения за ремонт или извеждане от експлоатация; 18 язовири според проверяващите не са язовири; язовирите с неизправни преливници са 53; констатирани са 6 язовири без основен изпускател; 7 са с мокри зони в основата на сухия откос; 35 язовири са с обрасло или непочистено речно корито на 500 метра след язовирната стена; язовирите с дървета по водния откос са 21; без планове за аварийна безопасност са почти всички. Всички тези направени констатации комисията от експерти смята, че ясно характеризират не доброто състояние на водните обекти и съоръженията към тях.

На базата на тези конкретни факти комисията обобщава и конкретните проблеми.

Един от най-големите проблеми са скъсаните язовирни стени. Драстичен случай е скъсаната и невъзстановена язовирна стена на язовир край село Болярско. Как и по какви причини е станало късането на язовирни стени е въпрос, който следва да бъде изясняван от други разследващи органи. Проблем за изясняване от компетентните органи е и как става така, че има  засяти със земеделска продукция язовири. Последствията обаче от едни такива деяния могат да бъдат много сериозни и да доведат  до заливания и опасност за живота и здравето на хората, категорични са експертите.

Намалена проводимост на преливните съоръжения, което води до опасно повишение на водното ниво в язовирите е друг извод направен от председателя на комисията инж. Христов. Не се спазва изискването на Наредбата собственикът на язовира да  поддържа проводимостта на речното корито на отстояние 500 м след язовира, констатират също експертите. В тази връзка комисията е направила и редица конкретни предписания.

На журналистически въпроси кой е отговорен за състоянието на язовирите и какво следва от тук нататък заместник областният управител Волен Дичев отговори, че „почистването, поддържането и експлоатирането на язовирите и съоръженията към тях е задължение на собственика“. „Направените предписания са със срокове и те трябва да се изпълняват. Именно собствениците подлежат на санкции от ДАМТН. В случая собствениците трябва да проявят отговорно отношение към проблемите“, каза още той.

Проверките продължават в другите общини на територията на област Ямбол.

Крайният срок за приключване на проверките в нашата област е 31 октомври 2017г.

Последна промяна (Сряда, 16 Август 2017 15:26)

 

В изпълнение правомощията на Областния управител по Закона за администрацията и във връзка с извършен контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети,  областният управител връща за повторно разглеждане Решение на Общински съвет - Болярово.

Съгласно правомощията на областния управител е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.

Върнатото решение касае отмяна изцяло на Наредба № 8 за управление на общинските пътища в община Болярово.

Областният управител счита, че Решението е незаконосъобразно, поради неспазване на административно производствените правила за издаване, респ. отмяна, на нормативен акт.  Наредба № 8 за управление на общинските пътища е нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Съгласно АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.

В конкретния случай, не е спазена императивно определената процедура за отмяна на нормативен административен акт. Отмяната на Наредба № 8 за управление на общинските пътища не е извършена с приемането на последващ нормативен акт.

В заповедта на областен управител за връщане на решението но ОбС Болярово се казва още: „Въведените от АПК и ЗНА правила имат императивен характер и са създадени в защита на публичния интерес, поради което всяко отклонение от тях е съществено нарушение, обосноваващо незаконосъобразността на Решението, взето на заседанието на Общински съвет – Болярово“.

В този случай ОбС Болярово ще трябва да преразгледа решението си и вземе такова законосъобразно.

 

Последна промяна (Сряда, 16 Август 2017 14:50)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 104 посетителя в сайта