HOME

REGIONAL ADMINISTRATION – YAMBOL
WORKING HOURS: 9 – 17.30 h
BUSINESS HOURS OF THE CENTRE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES
8h – 18h every work day

ADDRESS: Yambol 8600, 18 “George Papazov” str.

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FREE TELEPHONE FOR SIGNALS - 080011911

 
There are no translations available.

Областният управител на област Ямбол инж.Николай Пенев издаде заповед за предприемане на превантивни мерки във връзка с предстоящия зимен сезон на 2014-2015 г. В заповедта са посочени конкретните мерки, които трябва да се изпълнят, сроковете за тяхното изпълнение и отговорните институции.

В срок до 31 октомври кметовете, ръководителите на фирми и ведомства следва да подготвят техниката и личния състав, който ще работи при усложнени зимни условия, да създадат организация за своевременно оповестяване, работата им на смени; резерв от луга, пясък и други необходими материали.

До края на месеца кметовете трябва да сключат договори с фирми за снегопочистване и опесъчаване на прилежащата четвъртокласна мрежа на съответната община и да създадат организация за пожарна безопасност при експлоатация на различните видове отоплителни инсталации. Заедно с ръководителите на „Напоителни системи” ЕАД и „Хидрометеорологична обсерватория” Ямбол те трябва да организират дежурство за следене нивото на реките, язовирите и хидротехническите съоръжения в областта, като при опасност от наводнения, своевременно подават информация.

Last Updated (Thursday, 23 October 2014 16:10)

Read more...

 
There are no translations available.

Семинар за състоянието на доброволните формирования се проведе днес в Областна администрация Ямбол, под председателството на заместник областния управител Иван Иванов. Целта на срещата бе да се провери актуалното състояние и готовността на формированията за участие в осигуряването на защита при бедствия и други извънредни ситуации, да се обсъдят евентуалните проблеми и промените в нормативната база, регламентираща тяхната дейност.

Област Ямбол е на предпоследно място в страната по брой регистрирани доброволци, стана ясно по време на семинара. При възможност за общо 100 бройки, в областта те са само 19, разпределени в две общини – Елхово /9/ и Болярово /10/.

С по-малко доброволци са само област Перник /18/, а най-много са доброволците в област Пловдив /218/. Общо в страната са сертифицирани 160 доброволни формирования, с 2280 доброволци.

Last Updated (Thursday, 23 October 2014 16:07)

Read more...

 
There are no translations available.

Предложения за откриване на работни места по Регионалните програми за заетост за 2015 г. набира Областна администрация Ямбол. В срок до 22 октомври, общините в региона, социалните партньори и други юридически лица могат да внесат предложенията си за създаване на заетост. Програмите ще бъдат разгледани от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, след което ще бъдат изпратени за одобрение в Министерство на труда и социалната политика.

Във фокуса на Регионалните програми е интегриране на пазара на труда на неравнопоставени групи от населението, които остават в състояние на продължителна безработица и са с ниски шансове за заетост. През 2015 г. целевите групи са 5: безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50 г., продължително безработни лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, хора с увреждания и т.нар. „обезкуражени лица”.

Last Updated (Tuesday, 14 October 2014 11:35)

Read more...

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Who is here?
We have 20 guests online