Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
РАБОТНО ВРЕМЕ:
9.00ч. - 17.30ч.
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ В
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
- РАБОТНО ВРЕМЕ: 8.00ч. - 18.00ч.

КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СЛУЖИТЕЛИ В
АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ 10.00ч. - 16.00ч.

АДРЕС:8600, гр.Ямбол, ул."Жорж Папазов" 18

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ - 080011911

АНТИКОРУПЦИЯ- ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Харта за правата на гражданина – клиент на Областна администрация - Ямбол
• Проект "Партньорство за развитие" по ОПАК
• Натура 2000
• Карта на Област Ямбол - административно делене, пътна инфраструктура, населени места
• Карта на релефа в Област Ямбол
• ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

 

На заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол бе разгледан и приет държавният план-прием в 8 и 9 клас за учебната 2017/2018 година в област Ямбол. От Регионалното управление на образованието представиха обобщените предложения по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища на територията на област Ямбол.

Поради промени в нормативната уредба, за учебната 2017/2018 учебна година по изключение е изготвено предложение за държавен план-прием на два випуска – за учениците, които завършват основно образование в VII и за учениците, които завършват основно образование в VIII клас. За постигане на новия план-прием бяха организирани и проведени поредица срещи с директорите на професионалните гимназии, работодатели общините, дирекциите Бюро по труда.

Представен бе анализ на изпълнението на план-приема за учебната 2016/2017 година, информация за броя и баланса на учениците, завършващи седми и осми клас през учебната 2016/2017 г. Представена бе подробна обосновка на държавния план – прием за новата учебна година, съобразен с предложенията на директорите на училищата от област Ямбол. 41 са планираните паралелки при 1025 ученици в 8 клас и 23 паралелки за 576 ученици за 9 клас. Експертите определиха предложения за област Ямбол план-прием като „разумно балансиран и напълно изпълним“.

 

Последна промяна (Вторник, 21 Февруари 2017 14:00)

 

На днешното си заседание членовете на Комисията по заетост бяха запознати от  директора на Регионална служба по заетост–Бургас с Националния план за действие по заетостта за 2017 година и представи информация за актуалните програми и проекти за заетост и обучение.

Новият национален план по заетостта си поставя за цел намаляване продължителността на безработицата и намаляване на младежката безработица. Новите насърчителни мерки са в посока повече мобилност, подкрепа заетост за хора с трайни увреждания, проучване потребността на бизнеса от работна сила чрез Комисиите по заетост. За годината в национален мащаб са предвидени общо средства за заетост, обучение, други мерки в размер на 73 млн.лв.

Три нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще стартират съвсем скоро. Едната от схемите е „Обучение на възрастни преминали курсове за ограмотяване“. „Ваучери за заети лица“ е насочена към лица на трудов договор, извън държавната администрация. Новост в схемата е, че е предвидено минимално съфинансиране от  страна на заетите лица, които ще се включат в програмата. И „Готови за работа“, която е насочена към неактивни младежи до 29 години, за които ще бъдат организирани ателиета и трудови борси.

 

Последна промяна (Вторник, 21 Февруари 2017 14:00)

 

Две теми постави на брифинг областният управител на област Ямбол Георги Чалъков – подготовката за изборите на 26 март и партньорското споразумение между Министерство на вътрешните работи и Областна администрация във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕК по проект в областта на убежището и миграцията.

До този момент процесът по подготовка на парламентарните избори протича нормално, като Областна администрация изцяло осигурява необходимите технически средства за РИК. Предстои до седмица да стане окончателно ясно ще има ли машини за осъществяване на машинно гласуване, каза областният управител Георги Чалъков.

Георги Чалъков запозна медиите с параметрите на споразумението между МВР и Областна администрация относно споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ между Европейската комисия и МВР по проект „Укрепване на националния капацитет на Р България в областта на убежището и миграцията“, по което споразумение на Областна администрация Ямбол са предоставени над 1 млн. лв. за подготовка на терени за изграждане на временни кризисни центрове, текущи разходи по поддръжка и издръжка. На този етап МВР не е посочило място за формиране на такъв център в област Ямбол, подчерта областният управител и по това споразумение фактически не се прави нищо. Срокът на този проект е краят на септември, ако средствата не бъдат усвоени ще бъдат върнати на ЕК. Георги Чалъков сподели и мнението си, че най-вероятно конкретно място за такъв център в област Ямбол едва ли ще се намери. „В това споразумение са определени ангажиментите на Областна администрация, но терен не е определен“, подчерта още Чалъков.

 

Последна промяна (Вторник, 21 Февруари 2017 12:45)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 29 посетителя в сайта