Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

Министерство на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение. Процедурата е в изпълнение на Националния план за действие по заетост през 2017 година. През настоящата година ще продължи подходът, въведен с Закона за насърчаване на заетостта, при които местните власти имат съществена роля. Законът предвижда реализирането на една регионална програма за всяка област, на основата на предложения от областната и общинските администрации.

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков информира кметовете на общините за стартиращата процедура, за новите възможности и за сроковете.

Националната програма за заетост и обучение включва проектно предложение на областната и общинските администрации, одобрено от Комисията по заетост. Целта на програмата е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона.

Проектните предложения се внасят в Комисията по заетост, оценяват се и се класират от комисия създадена със заповед на областния управител.

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен на база средномесечно равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни в областта през деветмесечието на предходната година. Размерът на средствата за област Ямбол е 129 606 лева. Срокът за изпълнение на регионалните програми е 30.11.2017г. Месечното трудово възнаграждение при пълен работен ден на наетите лица.

Общините трябва да представят своите проектни предложения в Областна администрация, а срокът за разработване на регионалната програма е 10 април.

Проектното предложение на област Ямбол за регионална програма по заетостта трябва да бъде представено в МТСП за утвърждаване.

 

Последна промяна (Понеделник, 13 Март 2017 17:04)

 

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков определи като „частично основателно“ искането на кмета на община Ямбол за предприемане на “спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент, относно обществените услуги за пътнически превоз, състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема, от квотата на община Ямбол. Община Ямбол е възложител на обществена услуга по обслужване на автобусните линии от Републиканската транспортна схема. Искането е за седем линии от квотата на общината. Това са автобусни линии: Пловдив – Ямбол/за автобусна линия Ямбол – Елхово/ , Ямбол – Свиленград,  София –Ямбол,  Велико Търново – Ямбол, Бургас – Ямбол и Варна – Ямбол.

С оглед изтичане на срока на договорите за тези автобусни линии през 2017 г., кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“, въз основа на пряко възлагане. Областният управител счита, че така направеното искане е частично основателно.

За три от линиите  Ямбол - Тополовград, Бургас – Ямбол и Варна – Ямбол областният управител счита искането на общината за неоснователно и не разрешава прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по посочените автобусни линии, защото договорите за тези три линии изтичат през месеците юни и юли 2017г. В мотивите на областния управител се казва: „ считам, че при наличие на възможност за провеждане на процедура за възлагане на посочените превози по Закона за обществените поръчки, не е необходимо да бъде предприета исканата спешна мярка“. Иначе казано спешната мярка се прилага ако не е налице никаква друга възможност за извършване на превоза на пътници, а не самата тя да се превръща в причина да не бъде избран изпълнител след проведена процедура.

По отношение на прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Ямбол; Ямбол – Свиленград; София –Ямбол и  Велико Търново – Ямбол искането е основателно. Затова областният управител разрешава на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по четирите автобусни линии със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащите договори  до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не по-късно от 08.03.2018 г.

Разрешаването на „спешна мярка“ от страна на областния управител е с мотив осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по автобусни линии и незасягане обществения интерес.

 

Последна промяна (Понеделник, 13 Март 2017 17:01)

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Жители и гости на област Ямбол,

 

Много са паметните дати в историята на България. Но няма по-светла от тази на Освобождението – 3 март 1878г. Защото тя не отбелязва просто подписването на един договор – Санстефанския договор, тя не е просто начало на Третата българска държава. Тя е символ. Символ на изстраданата свобода, символ на обединението на един народ, на признателност към великото дело и на българската национална кауза.

Тази дата слага край на борбите за освобождение и поставя знака на едно ново начало за нашия народ. Начало, извоювано с цената на хиляди загинали революционери, наши и чужди войници, патриоти и обикновени българи. Начало, в което българският народ тръгва по пътя на утвърждаването на България като свободна и независима държава, с достойнство и самочувствие от постигнатата заветна цел.

Именно този ден, в който започна възраждането на българската държава, ни задължава да се запитаме днес дали следваме заветите, ценностите и принципите на възрожденците затова да градим силна, добре уредена държава, държава, на която гражданините разчитат да решава техните проблеми, да защитава имуществото, достойнството и живота. Ние дължим тези отговори и днес.

В днешния ден, когато отбелязваме нашата 139-та годишнина от Освобождението да се поклоним пред героичния подвиг на знайни и незнайни войни, с гордост да си спомним славното ни минало и уверено да погледнем към бъдещето, знаейки че обединен, народът ни е способен на велики дела.

Честит празник!

 

Георги Чалъков

Областен управител на област Ямбол

 

Последна промяна (Четвъртък, 02 Март 2017 10:34)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 44 посетителя в сайта