HOME
There are no translations available.

На заседание на Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие бе одобрена Регионалната програма за заетост 2020. Комисията беше председателствана от заместник областния управител Стойка Димитрова.

„Програмата е доказано действаща и полезна за безработните лица, както на ниво област , така и на национално ниво. Миналата година по Програмата са работили 49 лица в област Ямбол“, каза Пенка Кирилова – Директор на дирекция Регионална служба по заетост Бургас.

Основната цел на Регионалната програма за заетост е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставени групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. Очаква се програмата да стартира през месец август и да приключи до края на годината. Както всяка година Програмата за заетост е финансирана със средства от държавния бюджет в размер на над 121 хил.лв.

Общият брой работни места, които ще бъдат разкрити в област Ямбол е 39, като ще бъдат назначени 47 лица.

Last Updated (Tuesday, 23 June 2020 14:03)

Read more...

 
There are no translations available.

Информация Областен медицински съвет 23.06

За изминалото денонощие за коронавирусна инфекция са изследвани 2776 проби. От тях 79 са дали положителен резултат. Това показват данните в Националната информационна система.

Лицата с настоящ адрес в област Ямбол с потвърдена положителна проба за COVID 19 са пет. Двама са от село Бояджик, двама от село Тенево, община „Тунджа“ и един от село Зимница, община Стралджа.

Общо към днешния ден установените с положителна проба за COVID 19 от областта са 177.

 

Last Updated (Tuesday, 23 June 2020 10:09)

 
There are no translations available.

От 22 януари до 15 февруари 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Днес се състоя първото заседание на Областна преброителна комисия за Област Ямбол.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, което осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Read more...

 
There are no translations available.

Областният управител върна за повторно обсъждане две решения на ОбС Ямбол и по едно решение на ОбС Елхово и ОбС „Тунджа“

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последните заседание на общинските съвети, върна за повторно обсъждане две решения на Общински съвет Ямбол и по едно решение на Общинските съвети на Елхово и община „Тунджа“. Според областният управител взетите решения са незаконосъобразни.

За повторно разглеждане се връща чл. 2, чл. 3, ал. 1, б. „г“, Раздел II – Спортни обекти и съоръжения, Приложение № 1 и чл. 22, ал. 4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, приета с решение по т.20 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол. В мотивировката за връщане на това решение се казва: „Разпоредбата е незаконосъобразна, поради противоречие със Закона за физическото възпитание и спорта. Разпоредбата на наредбата предвижда вземане на решения за стимулиране на спортните клубове. Закона не регламентира стимули за спортните клубове за да бъдат финансирани. Въведените с наредбата определени изисквания за да бъдат стимулирани спортните клубове е ограничително условие, което противоречи на целта на наредбата, която урежда отношения, свързани с подпомагане дейността на спортните клубове и целта не е да се въвеждат ограничения, извън законоустановените. Нормата следва да се прилага само съобразно изричното ѝ съдържание и без да се тълкува разширително и в противоречие с принципа за законност. Цитираният текст от Наредбата е материално незаконосъобразен, поради противоречие с норми от по-висок ранг“.

Last Updated (Friday, 12 June 2020 15:50)

Read more...

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Who is here?
We have 49 guests online