Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата бе свикана от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, във връзка със зачестили тежки инциденти на едни от най-натоварените кръстовища в областа. Става дума за кръстовището на път І-7 и ІІ-53, към с. Калчево и кръстовището от с. Чарган към с. Могила. Визираните пътища са от републиканската пътна мрежа.

„Последният трагичен инцидент, макар да е заради неспазване на правилата за движение, ние сме длъжни да направим необходимото и вземем бързи превантивни мерки за ограничаване на скоростта в тези две кръстовища“, каза областният управител.

От „Пътна полиция“ Ямбол след пореден оглед на мястото изразиха становището, че това са добре регулирани кръстовища с всички необходими знаци за републикански път, но въпреки това ще предприемат допълнителни мерки за контрол на скоростта в пътния участък на Калчево, освен с автоматизирана система и последващо спиране за проверка. Друга конкретна мярка е поставянето на пътен знак на път І-7 на български и английски език за опасно кръстовище.

След обстойно обсъждане членовете на областната комисия взеха решение на двете кръстовища да бъде положена вибрираща маркировка, която да ограничи скоростта преди кръстовището. В името на безопасността тя ще бъде положена дори и при минусови температури. Очакването на областния управител е до няколко седмици вибриращата маркировка да е факт.

 

Последна промяна (Вторник, 06 Декември 2016 13:05)

 

На 22 ноември 2016 г. в залата на Областна администрация - Ямбол се проведе  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Югоизточен район, под  председателството на г-н Димитър Иванов - областен управител на област Ямбол. Участие взеха представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации, общините, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Ямбол, академичните среди на територията на района  и др. Заседанието започна с обсъждане и приемане на промените във Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет на  Югоизточен район. Изпълнителният директор на ФОНД - ФЛАГ ЕАД обърна внимание на възможностите за финансиране на устойчиви проекти  чрез  различни финансови инструменти в периода 2014-2020 г. Равносметката от началото на  програмен период 2007-2013г. до момента са 769 подпомогнати общински проекта, а 199 от 265 български общини са получили подкрепа от ФЛАГ.Одобрени са над 1 млрд.лв.заеми, с които се финансират проекти на обща стойност над 5,5 млрд. лв. За периода 2014 - 2020 г. са предвидени 606,3 млн. евро. - ОП „Региони в растеж” - 189.1 млн. евро, ОП „Иновации и конкурентоспособност”- 235 млн. евро, ОП „Околна среда” -146.4 млн. евро и ОП „Развитие на човешките ресурси” - 35.8 млн. евро. Представител на „Географика“ ООД запозна присъстващите с  Последващата оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г., изготвена съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие. В резултат от извършената оценка на степента на постигнатите цели  и  ефективността на използваните ресурси се наблюдава развитие на районите, в сравнение с 2005 г., въпреки че значимите социално-икономически различия между тях все още не са преодолени. В дългосрочен план екипът, изготвящ оценката,  препоръчва да се стимулират  инвестициите в по-слаборазвитите райони, като се направи анализ на специфичните нужди и конкретните проблеми  и се предложат работещи решения.  В рамките на заседанието представители от Управляващите органи на оперативните програми и областния информационен център в гр. Ямбол информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Югоизточен район към месец ноември 2016 г. От МРРБ представиха информация за проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България“ (MARSPLAN - BS).  В кpaя нa зaceдaниeтo  председателството на съвета за първото  шестмесечие  на 2017 г.  бе предадено на областния  управител  на Област Сливен, чрез връчване  плакета  на Югоизточен район.

 

/Материалът е изготвен от Секретариата на РСР/

 

За единадесета поред година в област Ямбол се организира конкурс за избор на Инвеститор на годината.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите и организациите с принос към икономиката в област Ямбол, фирми със съществен принос в социално-икономическото развитие на Област Ямбол през 2016 година.

За отличия могат да бъдат предлагани и да кандидатстват инвеститори, които са направили инвестиции в област Ямбол през 2016 г., в три категории:

· Големи предприятия с 250 и повече заети лица

· Средни предприятия от 50 до 249 наети лица

· Малки предприятия до 49 наети лица

Критериите за класиране са реализирани инвестиции както следва:

1. Инвестиции за ново строителство и разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, завършени през 2016 г.

2. Социални инвестиции през 2016 г.

- новоразкрити работни места;

- насърчаване на заетостта чрез участие в европейски и национални програми, проекти и схеми;

- инвестиции в обучения, квалификация и социални придобивки за персонала.

3. Инвестиции за модернизация или за повишаване на производителността.

4. Инвестиции за иновации – създаване и внедряване на нови технологии и продукти.

 

Предложения за включване в конкурса могат да правят общините, организациите на работодателите и на работниците и служителите, браншови организации и НПО, и граждани. За целта се попълва формуляр за участие /формуляр е качен на страницата на Областна администрация/. Предложенията и попълненият формуляр се изпращат до Областен управител на област Ямбол до 02 декември 2016 г. вкл. на адрес: гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 18 или на електронна поща.

Последна промяна (Понеделник, 21 Ноември 2016 13:01)

 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Дата: 22  ноември  2016 г.  ( вторник  )

Начален час: 10:00

Място на провеждане: Областна администрация Ямбол,

  1. 10:00  - 10: 25 Регистрация;
  2. 10:25 - 10: 30 Откриване;
  3. 10:30 - 10: 40 Гласуване на дневния ред;
  4. 10:40 - 10: 50 Обсъждане и приемане на промени на Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на  Югоизточен район;
  5. 10:50 - 11:10 Финансовите инструменти в програмен период 2014-2020 г.  - възможности за финансиране на устойчиви проекти ;
  6. 11:10 - 11:30 Представяне и обсъждане на Последваща оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г. ;
  7. 11:30 - 12:20 Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните  програми в Югоизточен район към м. ноември 2016 г.;
  8. 12:20 - 12:35 Представяне на проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България“ (MARSPLAN - BS) – основни дейности, акценти на извършените до момента анализи, законова и институционална рамка за морско пространствено планиране;
  9. 12:35 - 12:45 Разни;
  10. 12:45 - 12:55 Предложение за осигуряване на публичност на приетите решения и обсъдените въпроси.

Последна промяна (Понеделник, 21 Ноември 2016 12:56)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 43 посетителя в сайта