Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

На заседание на Комисията по безопасност на движението по пътищата в област Ямбол се разгледа доклад на директора на Областно пътно управление  за състоянието на пътната мрежа и приоритетните участъци заложени за рехабилитация в областта в частта на републиканските пътища през 2017г.  От общо 636 км. Републикански пътища в областта 192 км. са в лошо състояние, над 300 км. в добро състояние информира директорът на ОПУ инж. Галин Костов.

Членовете на областната комисия по безопасност по пътищата набеляза 6 участъка заложени в програмата на ОПУ за ремонт и рехабилитация, като особено приоритетни,  които да се предложат пред МРРБ и АПИ.

Става дума за два участъка  в община „Тунджа“ – участък от път II-53, Калчево- Победа – Челник. Вторият път е  – Ямбол – Роза – Ботево. За община Стралджа приоритетния път е Петолъчката  - Стралджа. В община Болярово приоритетен участък за ремонт е участъка Стефан Караджово – Кошудере. За община Елхово като належащ за рехабилитация е участъка Елхово – Пчела и по-специално моста в посочения участък. За община Ямбол наложителен за ремонт е обходен път Изток.

Представителите на различни институции в областта, членове на областната комисия по безопасност на движението разгледаха и искането на жители на община „Тунджа“  и възможността за изграждане на кръгово кръстовище при с. Калчево на републикански път I-7. Всички се обединиха около мнението, че кръгово кръстовище на този участък не е ефективно решение. На този етап, след решение и предложение до АПИ от областната комисия, взето на предишно заседание, се стигна до поставяне на допълнителни табели на участъка, ограничаващи скоростта и предстоящо полагане на шумо-вибрираща настилка. От ОПУ обясниха, че не е поставена досега вибриращата настилка, поради изискване на технологията за определена температура на асфалта при полагане на настилката, която ще ограничава скоростта. Очакванията са до месец май това да се случи. Членовете на комисията подкрепиха и предложението на секретаря на община „Тунджа“, поддържано и от областния управител Георги Чалъков за търсене на възможности за проектиране на надлез на посочения участък.

 

Последна промяна (Понеделник, 03 Април 2017 09:46)

 

На 26 март 2017г. /неделя/ се провеждат избори за народни представители за 44-то народно събрание на РБ. Във връзка с това е приет Оперативен план за организацията на работата в деня на изборите на ЦИК и на МС. „Всичко към момента е нормално. В събота по график ще се извозят бюлетините по СИК-ове“, каза на брифинг областният управител Георги Чалъков.

Областна администрация Ямбол подпомага технически цялостната работа по организиране и провеждане на изборите. За по-добрата организация на работата в изборната нощ и удобство на членовете на избирателните комисии, предаването на протоколите ще става в зала „Диана“ в град Ямбол. Областна администрация организира процеса така, че работата на комисиите, които предават и приемат протоколите да е в добра организация и ред. В залата има организирани работни места за членовете на РИК, места за изчакване и работни места за Информационно обслужване, които обработват резултатите от гласуването. Органите на полицията осъществяват контрол в транспортирането на протоколите и в охраната на залата. Има създадена цялостна организация и на движението около залата.

Гласуването в изборния ден започва в 7.00 часа и завършва в 20.00 часа. Краят на изборния ден се обявява от ЦИК.

В събота и в изборния ден неделя в сградата на Областна администрация Ямбол ще има дежурства на служители на администрацията, които ще подпомагат технически процеса.

Информация за хода на изборния ден ще бъде предоставяна на медиите регулярно от председателя на РИК, на място в организирания за това Информационен център във фоайето на Областна администрация Ямбол в следните часове: 8.10 часа; 10.45 часа; 13.45 часа; 17.45 часа. Информация след 20.30 часа за края на изборния ден  ще се получава по телефон от председателя на РИК.

 

Последна промяна (Петък, 24 Март 2017 15:40)

 

Само седмица след като областният управител на област Ямбол направи отказ за „спешна мярка“ на община Ямбол за отдаване без процедура на автобусна линия Ямбол – Варна, поради достатъчно време до изтичане на договора и възможност за провеждане на обществена поръчка, кметът на Ямбол отново поиска разрешаване на „спешна мярка“ за същата линия с нови мотиви.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  относно обществените услуги за пътнически превоз с автомобилен транспорт, състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

От фактическа страна се установи следното:Община Ямбол е имала сключен Договор с ЕТ „Раси – Красимир Кръстев“ за извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол. Поради констатирано от община Ямбол неизпълнение на курсове по автобусната линия за периода от 01.01.2017 г. до 19.02.2017 г. от страна на ЕТ „Раси – Красимир Кръстев“ посочения договор е прекратен, считано от 09.03.2017 година.

С оглед прекратяването на договора и липсата на технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, Кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“.

Със свое Решение от 02.03.2017 г. Областен управител на област Ямбол не разрешава на Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по горепосочената автобусна линия, предвид наличието на договор, със срок на действие до месец юли 2017 г., и обективната възможност за провеждане на процедура за възлагане на превоза по Закона за обществените поръчки.

На така направеното ново искане, областният управител разрешава предприемане на спешна мярка поради непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга и в интерес на гражданите.

Предвид на това областният управител с решение от 20 март разрешава кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол със срок на изпълнение от прекратяване на договора до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 09.03.2018 г. Предварителното изпълнение влиза в сила в три дневен срок след публикуване на решението.

 

Последна промяна (Петък, 24 Март 2017 15:34)

 

На 16.03.2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район под председателството на Татяна Петкова - областен управител на област Сливен.

На срещата присъстваха представители на министерства, кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, академичните среди на територията на района, между които и Георги Чалъков, областен управител на област Ямбол.

Заседанието започна с представяне на актуализирания състав на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, както и промените сред представителите на съвета в комитетите за наблюдение на оперативните програми за програмен период 2014 - 2020 г.

Последна промяна (Петък, 24 Март 2017 15:35)

продължава>

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 84 посетителя в сайта