Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов взе участие в кръгла маса на тема: "Доброволните формирования - от цел към реалност", организирана от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

На кръглата маса участие  взе министъра на вътрешните работи Валентин Радев и председателя на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов .

През 2013 г. бе поставено началото по изпълнението на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита от пожари, бедствия и други ситуации в РБ - 2012 -2020г."

Целта на настоящото събиране е да се види до къде е стигнала работата по сформиране на тези формирования и се начертаят следващи стъпки.

Доклад по темата изнесе директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов.

Последна промяна (Сряда, 19 Юли 2017 12:00)

 

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов проведе станалата вече традиционна информационна среща с ръководството на EVN България. В разговора участие взеха председателят на Управителния съвет на EVN България Робърт Дик, членовете на УС на електроразпределителното дружество опериращо на територията на нашата област Калина Трифонова и Константин Величков, и заместник областните управители Волен Дичев и Христо Колев.

Близо 8 млн. лв. са инвестициите, които EVN ще направи в област Ямбол до края на 2017 година, подчерта г-н Робърт Дик. Като за периода в който действа дружеството, от 2005г. до края на месец май 2017г. инвестициите са в размер на 53,9 млн. лв. и са за 660 км нови електропроводи и 73 нови ТП и ВС. Новото, което предстои да бъде въведено и в Ямбол е изграждане на система за дистанционно отчитане на битови електромери. Това, според г-н Константин Величков, дава вече много добри резултати в други области, като по – нисък технологичен разход, решение при липса на достъп до електромер, в подкрепа на либерализацията, висока разкриваемост при манипулации. Целта на дружеството за периода е развитие на мрежата и  повишаване сигурността на захранване, намаляване на технологичните загуби, и изнасяне меренето на границата на собственост. Заложени са изграждане на 5 нови трафопоста, нови електропроводи. Калина Трифонова запозна ръководството на Областна администрация с течащият процес на либерализация на пазара на електроенергия и стъпките, които дружеството е предприело. Над 74% от потреблението на бизнеса на територията на EVN е на свободния пазар, казаха гостите, като подчертаха че изцяло подкрепят политиката на правителството за либерализация на пазара.

По време на срещата областният управител Димитър Иванов постави проблема със зачестилите случаи и сигнали за ниско напрежение на електрозахранването на територията на община Стралджа. „Има сигнали за населени места, където имаме случай, в които напрежението пада, електроуреди се изключват и това създава проблем за гражданите. За нас е важно този проблем да бъде изяснен и разрешен. Ако става дума за проблем идващ от мощностите на фотоволтаиците да вземете необходимите мерки“, каза областният управител. Проблемът ще бъде разрешен, бе категоричният отговор на висшето ръководство на EVN България. Константин Величков подчерта, че мониторинг на напрежението се прави ежедневно в цялата област и дружеството ще обърне специално внимание на тези сигнали, както и ще направи необходимото за защита на гражданите.

 

Последна промяна (Сряда, 12 Юли 2017 16:41)

 

На брифинг в Областна администрация Ямбол областния управител Димитър Иванов и заместник областния управител Волен Дичев обявиха стартиращото в областта цялостното обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Обект на обследване ще бъдат всички язовири на територията на областта, независимо от тяхната собственост. В края на проверката ще стане ясен точния брой на водните обекти, язовири и тези, които са за извеждане от експлоатация.

По списъци на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ обект на проверка са 419 обекта на територията на областта.

На основание чл.138а, ал.3 и ал.4 от Закона за водите и чл.212 от Наредбата за условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях областните управители назначават комисии за ежегодно обследване.

Със своя заповед областният управител на област Ямбол Димитър Иванов назначи комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на областта. В комисията се включват освен представител на Областна администрация и експерти от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив и Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна. В Областна администрация Ямбол е назначен и специалист, чиято специалност отговаря на изискванията на наредбата, който ще бъде председател на комисията. „Комисията трябва отговорно да се отнесе към задълженията си, както и общините, които да инвестират част от наемите, които получават в укрепване на язовирите“, коментира областният управител.

В срок до 31 октомври 2017г. комисията трябва да извърши проверки на място на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Последна промяна (Четвъртък, 06 Юли 2017 14:57)

продължава>

 

В изпълнение на предписанията дадени при последната пролетна проверка на проводимостта на речните легла, корекции на реки, дерета и диги на територията на област Ямбол, дадени от Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, областният управител предприе конкретни действия по отношение на участък от река Войнишка, община Стралджа.

Междуведомствена комисия констатира в участък от р. Войнишка, северно от с. Войника намалена проводимост на реката поради паднали дървета в коритото на реката. При последните по-големи наводнения намалената проводимост на участъка от р. Войнишка доведе до заливане на земеделски площи. Предписанията дадени на областен управител са в срок до 1 септември 2017г. да се извършат действия за почистване некоригиран участък от р. Войнишка.

Експерти от Областна администрация Ямбол огледаха конкретния участък и набелязаха стъпки по премахване на падналите дървета и изпълнение на предписанията. Областният управител коментира, че почистването на речния участък ще стане в кратки срокове. Падналите и струпани дървета ще бъдат издърпани и извадени със специализирана техника, трупите маркирани и дървесния материал предоставен на съответната община за социални нужди. Средствата за почистване са от бюджета на областна администрация.

 

 

Последна промяна (Сряда, 05 Юли 2017 17:25)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 32 посетителя в сайта