Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

Новата модернизирана писта в базата за предно разполагане – Безмер беше открита официално от министър-председателя на Република България Бойко Борисов. На откриването присъстваха още министърът на отбраната Николай Ненчев, министърът на транспорта Ивайло Московски, началникът на отбраната генерал –лейтенант Константин Попов, заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов, заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Златко Златев, командирът на ВВС генерал-майор Румен Радев, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, представители на местната  власт.

Премиерът връчи на командира на авиобазата полковник Валентин Иванов сертификатите за използването на модернизираните обекти. Той отбеляза, че с увеличаването на приходите, правителството ще дава нови възможности за модернизиране и развитие на армията.

Така летището придобива пълна оперативна способност по стандартите на НАТО за разполагане на стратегическа транспортна авиация.

Проектите за „Удължаване и модернизация на писта за излитане и кацане”, „Осигуряване на местостоянка за стратегически и тактически транспортни самолети” и „Осигуряване на карго терминал” в авиобаза Безмер са реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) в периода 2014 – 2016 г. В тях са вложени близо 62 364 925 лева (без ДДС), от които над 7 387 000 лева по програми на Министерството на отбраната и 54 977 923 лева – от общите фондове на НАТО по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

 

 

Агенцията по заетостта стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

·    В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.

·    Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

Последна промяна (Понеделник, 21 Март 2016 15:09)

продължава>

 

В присъствието на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на петте общини от област Ямбол бе подписван договорът между Асоциация по ВиК и ВиК оператор в област Ямбол. Договорът за стопанисване, поддържане и експлоатация на системите и съоръженията бе сключен от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, който е председател на Асоциацията, и управителя на ВиК дружеството в областта инж. Стоян Радев. С тази стъпка и в област Ямбол стартират изискванията на изпълняваната от България реформа във водния сектор.

Последна промяна (Понеделник, 21 Март 2016 15:10)

продължава>

 

На основание Закона за администрацията и Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, областният управител определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 15.03.2016 г. до 15.11.2016 г.

През посочения период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи дейности на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

Териториалните поделения, Държавни горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии се казва още в заповедта.

Последна промяна (Петък, 18 Март 2016 16:48)

продължава>

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 41 посетителя в сайта