Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО

Денят на Европа отбелязва датата, когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа. На 9 май 1950 г., 5 години след края на Втората световна война в Европа Шуман призовава за съюзяване на френските и западногерманските ресурси и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти. „Декларацията на Шуман“ е в основата на Европейската общност за въглища и стомана, предшественик на съвременния Европейски съюз.

Робер Шуман предлага да се създаде наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на отрасъла. Страните, към които апелира, са били участници в унищожителен военен конфликт помежду си.

В този ден се поставя началото на обединение на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на Стария континент. Това предложение остава в историята като „Декларацията на Шуман“ и се счита за основополагащо на днешна Обединена Европа, за началото на поетия път към общност на споделени ценности и общи интереси.

България ЕС

През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз на заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. В България Деня на Европа се отбелязва от 9 май от 2005 година, след като Министерския съвет издава постановление за това на 29 март 2005 г. България се присъедини към Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Договорът за присъединяване е подписан на 25 април 2005 година.

 

Областният съвет за развитие, председателстван от областния управител Георги Чалъков, съгласува Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол. Изготвянето, съгласуването и утвърждаването на стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е регламентирано в Закона за училищното и предучилищното образование. Съгласно чл. 196. (1) от Закона за предучилищното и училищното образование, областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Стратегията се разработва въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Включва описание на предизвикателствата, визията, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Стратегията  обхваща период от две години /2017-2018 г./ и включва всички дейности по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Въз основа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се приемат общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците. С цел създаване на организация за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол, със заповед на областния управител е създадена работна група за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците. Участници в тази работна група са  представители на всяка община на територията на областта, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на Общински детски комплекс Ямбол.

Последна промяна (Сряда, 26 Април 2017 14:38)

продължава>

 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа, оцени и класира подадените заявки за участие на работодатели кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Обучения и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По схема „Обучения и заетост на младите хора“ се наемат безработни лица на възраст до 29 години включително, регистрирани в бюрата по труда. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната. За област Ямбол предвидените средства за заетост по схема „Обучения и заетост за младите хора“  са в размер на 551 164 лева. В периода 28 февруари – 15 март 2017г. са подадени 39 броя заявки от работодатели в област Ямбол.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период от 6 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя.

Приоритетните целеви групи са безработни лица до 29 години:

·         с основно или по-ниско образование;

·         продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки от работодателите от областта се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база ясни и конкретни критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели. В тази връзка Комисията по заетост в област Ямбол разгледа и оцени 39 подадени заявки за наемане на безработни лица, за 145 работни места. В определения за област Ямбол финансов ресурс всички работни места ще бъдат финансирани.

 

Последна промяна (Сряда, 19 Април 2017 14:59)

 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Ямбол разгледа и одобри разработената Регионална програма за заетост и обучение на областта за 2017 година. Предложените пет проектни предложения на общините от област Ямбол са включени в програмата. Основната цел на регионалната програма е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. В конкретика програмата ще осигури заетост за 6 месеца на 42 безработни лица от област Ямбол.

Регионалната програмата за заетост е насочена към  безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование.

Общият брой работни места по програмата е 42, като от тях 24 лица ще работят на пълен работен ден, а 18 лица на непълен работен ден в дейности по комунално-битово обслужване: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, площад, тротоари, пешеходни зони, благоустройство на населеното място; опазване на околната среда.

Последна промяна (Сряда, 19 Април 2017 15:00)

продължава>

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Кой e тук?
В момента има 35 посетителя в сайта