Търгове на областна администрация Ямбол

Заповед № ДС-04-00005/26.02.2020 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Линк към платформата за електронни търгове Тук

Последна промяна (Четвъртък, 05 Март 2020 13:05)