# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 Димитър Иванов Областен управител 046 686813 046 662277