Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 Йорданка Касидова Директор на дирекция 046 686822
2 Светла Добрева Главен счетоводител 046 686842
3 Величка Гръкова Юрисконсулт 046 686844
4 Йорданка Великова Главен специалист 046 686814
5 Недко Пашелиев Главен специалист 046 686832
6 Цветан Атанасов Главен специалист 046 686831