Стойка Димитрова
Заместник областен управител

Адрес:
ул."Жорж Папазов" 18
Ямбол
България
8600

Телефон: 046 686815
Факс: 046 662277
http://www.yambol.government.bg