Светла Добрева
Главен счетоводител

Адрес:
ул."Жорж Папазов" 18
Ямбол
България
8600

Телефон: 046 686842