There are no translations available.

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект "Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия" ЛОТ 3 участък Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до км 277+59? - мерки за подобряване на отводняване на прилежащите терени", на територията на област Сливен и област Ямбол.

<ИЗТЕГЛИ>

Last Updated (Monday, 19 January 2015 10:39)