There are no translations available.

С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността Старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване”
 
в Дирекция Административен контрол, регионално развитие е държавна собственост
 
 
 
1. Недко Ташев Неделчев
 
 
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на                       02 август 2011 год. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.
 
 
 
 
Председател:………………………………….
                                               
    (Павлина Пенева)

Last Updated (Monday, 25 July 2011 10:43)