There are no translations available.

О Б Я В А

ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ

      Документи на граждани за кандидатстване в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България се приемат до 05.10.2012г. в Областен военен отдел – Ямбол.
      Задълженията си резервистите ще изпълняват в градовете Шумен, Стара Загора, Асеновград, Пловдив, Белене, Черноморец, Бургас и с. Кичево.
      Кандидатите трябва да са навършили 18 години и не по- възрастни от 55 години за войниците и сержантите и не по-възрастни от 60 години за офицерските кандидати и офицерите.
      Да притежават образование за длъжността, годни и психически пригодни за служба в доброволния резерв и да не са осъждани.
       Резервистите ще изпълняват активна служба и ще бъдат на разположение за активна служба.
      При активна служба се заплаща съответната заплата.
      При разположение за активна служба се заплаща на края на годината една заплата и заплата и половина при сключване на договор за участие в мисии.

За повече информация и справки телефони: 66 22 56, 66 22 41 и  GSM 0895 599 687 старши експерт в община Ямбол Петър Петров

 

                                              СТАРШИ ЕКСПЕРТ
                                            В ОБЩИНА ЯМБОЛ

                                            ПЕТЪР ПЕТРОВ

Last Updated (Wednesday, 03 October 2012 12:38)