There are no translations available.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ЗА 2016 Г.

Last Updated (Wednesday, 25 January 2017 15:40)

 
There are no translations available.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ПРЕЗ 2016Г.

Last Updated (Friday, 15 January 2016 09:28)

 
There are no translations available.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ЗА 2015Г.

 
There are no translations available.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ПРЕЗ 2015 Г.

Last Updated (Tuesday, 24 February 2015 15:44)

 
There are no translations available.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ЗА 2014 Г.

Last Updated (Tuesday, 24 February 2015 15:24)

 
More Articles...