РЕГИСТЪР НА СВОБОДНИТЕ ИМОТИ -  ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2018 Г.

Последна промяна (Четвъртък, 31 Май 2018 13:30)