Search
LoginHOME Public relations News Първо заседание на ОКМД
There are no translations available.

Областният управител на Област Ямбол Димитър Иванов, свика на първо заседание Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД).

Инициативата е по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от Надежда и домове за децата – клон България“. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства. Става дума за координация на практическо ниво и разглеждане и решаване на конкретни случаи.

"Приех идеята да работим по този проект чистосърдечно и с ентусиазъм, защото става дума за разрешаване на конкретни проблеми на конкретни деца. Надявам се на добра ангажираност и от страна на останалите институции в областта, за да има реални резултати", това каза областният управител при откриване на срещата.

 

В първото работно съвещание се включиха представители на институции от областта, ангажирани с работа с деца в риск на областно и общинско ниво.

Целите, задачите и постиженията в тази посока разясни изпълнителният директор на "надежда и домове за децата - България" Георги Симеонов.

Областен координационен механизъм  работи успешно в още 10 области в страната и е признат официално като добра практика от УНИЦЕФ.

 


Last Updated (Monday, 25 May 2015 12:37)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?