1998 г. на заседание на Националното сдружение на общините в Република България се взема решение за Ден на българската община да бъде определена датата 12 октомври.

Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава - Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 - "Територията административно се дели на окръжия, околии и общини". През 1991 г. в новата Конституция чл. 136 определя общината, като "основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление".

Областният управител на област Ямбол честити празника на всички служители на общински администрации в областта!