Търсене
Вход потребителиОбластният управител Димитър Иванов, кметът на община "Тунджа" Георги Георгиев и кметът на село Тенево прерязаха официално лентата на приключилия обект "Канализационна мрежа с пречиствателна станция за отпадни води с. Тенево".

Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 -2013".

Това е първият изграден проект на цялостна канализация и пречиствателна станция в населено място от община "Тунджа".