There are no translations available.

Стартираха строителните дейности за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Ямбол, Карнобат и Бургас по железопътната линия Пловдив – Бургас. Символичната Първа копка беше направена на Тягова подстанция Ямбол.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов и гиенерелния директор на ДП НКЖИ Милчо Ламбрев дадоха старт на дейностите по проекта.
Железопътната линия „Плoвдив – Бургас“ е част от Пан-европейски транспортен коридор VІІІ. Очаква се проектът да приключи през април 2017 г.. Тогава ще се възстановят и нормалните скорости за движение на влакове по железопътната линия от Пловдив до Бургас – 100-160 км/ч. Това ще  намали времето за пътуване на товарните и пътническите влакове съответно с 40 минути.
Реализирането на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти, в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи. С неговото изпълнение ще се осигури връзка с проект „Модернизация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, т.е. към турскката, гръцката граница.

Областният управител на Ямбол Димитър Иванов заяви, че проектът е важен от инфраструктурна гледна точка за града и цялата област. "Убеден съм че сроковете за изпълнение ще бъдат спазени и наистина ще имаме един по- безопасен жп- транспорт и в съчетание с автомагистрала "Тракия" и останалата инфраструктура на републиканската пътна мрежа, съм убеден, че Област Ямбол става един стратегически център, свързан с транспорта на Република България и съседните страни", допълни Иванов.

Стойността на проекта е близо 21 млн и 400 хил. лв.

 

 

Last Updated (Friday, 16 September 2016 17:21)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?