There are no translations available.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Дата: 22  ноември  2016 г.  ( вторник  )

Начален час: 10:00

Място на провеждане: Областна администрация Ямбол,

  1. 10:00  - 10: 25 Регистрация;
  2. 10:25 - 10: 30 Откриване;
  3. 10:30 - 10: 40 Гласуване на дневния ред;
  4. 10:40 - 10: 50 Обсъждане и приемане на промени на Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на  Югоизточен район;
  5. 10:50 - 11:10 Финансовите инструменти в програмен период 2014-2020 г.  - възможности за финансиране на устойчиви проекти ;
  6. 11:10 - 11:30 Представяне и обсъждане на Последваща оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г. ;
  7. 11:30 - 12:20 Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните  програми в Югоизточен район към м. ноември 2016 г.;
  8. 12:20 - 12:35 Представяне на проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България“ (MARSPLAN - BS) – основни дейности, акценти на извършените до момента анализи, законова и институционална рамка за морско пространствено планиране;
  9. 12:35 - 12:45 Разни;
  10. 12:45 - 12:55 Предложение за осигуряване на публичност на приетите решения и обсъдените въпроси.

Last Updated (Monday, 21 November 2016 14:56)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?