Търсене
Вход потребителиНа заседание на Областния съвет за развитие областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, кметове на общини и членове на Областния съвет за развитие връчиха тазгодишните награди на отличилите се инвеститори през 2016 година в областта.

Конкурсът „Инвеститор на годината” за единадесета поредна година популяризира фирмите и организациите с принос към икономиката на област Ямбол.


Областният управител г-н Димитър Иванов приветства гостите с думите: „И тази година в област Ямбол бяха направени значителни инвестиции. Отличените в тази инициатива на Областния съвет за развитие са само част от успешно работещият бизнес в Ямбол и региона. Убеден съм, успешни инициативи ще има и през следващата година и област Ямбол ще е отново привлекателно място за инвестиции”.

Според регламента на организация на конкурса „Инвеститор на годината 2016” фирмите бяха номинирани в три категории – Големи предприятия с 250 и повече заети лица, Средни предприятия от 50 до 249 заети и Малки предприятия с до 49 наети лица.

Номинираните тази година фирми са:

В категория „ Малки предприятия”:

  • „Биосим“ ЕООД
  • „Контраст 94“ ЕООД
  • „Тенев и Харалампус“ ООД

В категория „ Средни предприятия”:

  • „Джамбаз“ ООД
  • „Елопар“ ООД

В категория „ Големи предприятия” :

  • „Сорт комерс“ ЕООД
  • „Виденов груп“ ООД
  • „Язаки България“ ЕООД

 

 

 

„КОНТРАСТ 94“ ЕООД.

Фирмата изгради през 2016 година нов търговски обект и офиси на стойност 1 млн.лв. и разкри 13 нови работни места.

ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС“ ООД

През 2016 година фирмата изгради нова свинеферма с кланичен пункт, транжорна и магазин. Разкрива три нови работни места. Инвестицията направена в село Калчево, община „Тунджа“ и е на стойност 300 000 лв. С търговската марка „От фермата“ .

„БИОСИМ“ ЕООД


Фирмата печели с разширение на туристическия комплекс вила Тракия в с. Симеоново. Инвестиция 600 000 лв. Постоянна заетост от 12 работни места и сезонна заетост от 27 работни места.

ЕЛОПАР“ ООД.
Фирмата са занимава с производство на електроматериали. Инвестицията е в размер на 500 000 лв., новоразкритите работни места са 50.

„ДЖАМБАЗ“ ООД


с направена нова инвестиция за 750 000 лв. в нова специализирана техника за преработка на етерични масла, високотехнологична система за поливно земеделие в с. Зимница, община Стралджа. Въведените нови технологии и оборудване представляват иновации с нови възможности за производство на продукти за фармацевтиката и козметиката.

„ ВИДЕНОВ ГРУП“ ООД.
С инвестиция в ново строителство близо 2,5 млн.лв. и близо 8 млн.лв. инвестиция в модернизация и повишаване на производителността и 50 нови работни места.

ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ“.

През настоящата година компанията е инвестирала близо 8,3 млн.лв. в удължаване на производствените линии и 6 млн. в социални придобивки за своите служители, а техният брой се е увеличил с 383-ма.

„СОРТ КОМЕРС” ЕООД .


Едно ново и иновативно производство . Фирмата печели с направената инвестиция в реконструкция на инсталация за третиране на неопасни отпадъци в с. Хаджи Димитрово и разкрити нови 47 работни места. Монтираната инсталация има иновативен характер – третира отпадъци и създава вторични продукти за основни отрасли в икономиката. Общата инвестиция на „Сорт комерс“ е за 2 105 000 лв.

„Инвеститор на годината 2016” в област Ямбол в категория „Малки предприятия“ е фирма БИОСИМ.

„Инвеститор на годината 2016“ в категория „Средни предприятия“ е фирма ДЖАМБАЗ.

Инвеститор на годината 2016” в област Ямбол в категория „Големи предприятия“ е СОРТ КОМЕРС.

С пожелание за повече инвестиции, инвеститори и повече социално значими проекти в област Ямбол през 2016 година, областният управител Димитър Иванов закри заседанието.

 

Последна промяна (Петък, 23 Декември 2016 13:05)