HOME Administrative services Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
There are no translations available.

 

Област на
функционална
компетентност
Административно-правно обслужване , финанси и управление на собствеността
 Нормативно oснование

Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в, във връзка с
Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, във връзка с

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40

Необходими документи

 


Подаване на заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.

Срок на изпълнение 14 дневен
 Такса

Безплатна

Last Updated (Tuesday, 14 February 2017 17:07)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?