Търсене
Вход потребителиВ град Елхово в изпълнение на Комуникационната стратегия на страната ни във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, по инициатива на Областна администрация Ямбол се проведе среща с основен акцент популяризиране на 10-годишното ни членство в ЕС и предстоящото Председателство на Съвета на ЕС, което ще стартира от началото на идната година.

Консенсус, конкурентноспособност, кохезия – трите приоритета на българското председателство на Съвета на ЕС бяха в основата на днешната дискусия в Елхово.

 

Срещата се проведе в новооткритата зала Елхово и на нея присъства г-н Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол, г-н Николай Тончев – председател на ОбС-Елхово, г-н Петър Киров – кмет на Община Елхово, г-н Волен Дичев, заместник областен управител, общински съветници от ОбС-Елхово, ръководители на различни звена, жители и гости на Елхово.

Началото на срещата бе дадено от Вокална група Надежда, към ДГ "Надежда" – Елхово, чиито изпълнения приповдигнаха настроението в залата.

Димитър Иванов приветства присъстващите и добави, че Община Елхово е от положителните примери в областта по отношение на привличане на европейски средства и видима промяна на визията и живота в населените места.

Презентация посветена на 10 години България в Европейския съюз, както и на предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз представи Волен Дичев.

По време на срещата кметът на община Елхово Петър Киров сподели, че постигнатите резултати в сферата на образованието, социалните услуги, инфраструктурата са и в следствие на съпричастността на партньорите ни в ЕС, чрез програмите, които осигуряват това финансиране.

„В нашата община няма населено място, в което да не са вложени европейски средства“, каза кметът на Елхово Петър Киров. За 10 години в ЕС постигнатото не е малко, очакването е от европейската солидарност в новия програмен период в общината да влязат още повече средства.

Целта на всички събития е, широката общественост да бъде информирана за ползите на България от членството в ЕС, да се провокира интереса на гражданите от различните населени места към темите, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г., както и да се изградят механизми за ефективно партньорство на институции, организации и граждани за постигането на общонационални цели.

 

Последна промяна (Сряда, 29 Ноември 2017 10:17)