Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04342

07.12.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ КЪМ СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № ОУ-04291/04.12.2017 Г.

 

С настоящото Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2018 г. се удължава до 17:30 ч. на 14 декември 2017 г.

Офертите, които следва да покриват минимума застрахователни рискове, посочени в Съобщение с изх. № ОУ-04291/04.12.2017 г. и да отговарят на изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост, може да подадете в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

Настоящото уведомление е неразделна част от Съобщение с изх. № ОУ-04291/ 04.12.2017 г.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 07 Декември 2017 18:10)