There are no translations available.

Областният управител Димитър Иванов председателства свиканата Областна епизоотична комисия във връзка с констатиран случай на болестта Африканска чума по свинете, при дива свиня, на територията на с. Камен връх, община Болярово, в землището на ТП „ДГС Елхово“. Случаят на заболялото отстреляно диво прасе е лабораторно установен.

Присъстващите членове на комисията, представители на различните заинтересовани и ангажирани институции, на общини и на промишлени свиневъдни ферми обсъдиха конкретни превантивни мерки, които се въвеждат на територията на област Ямбол.

Засилват се мерките за биосигурност на територията на промишлените предприятия, които на територията на областта вече са 5 и във фамилните ферми тип А. В 20 километровата зона от тези ферми важи забраната да не се отглеждат прасета в заден двор за срок от 12 месеца.

По предложение в комисията, в общините Стралджа и Болярово до 18 декември ще бъде направен актуален опис на отглежданите в заден двор прасета.

Регионална дирекция по горите Сливен издаде заповед за определяне на три горски зони за биосигурност около зоната на констатиран случай на АЧС. Ограничава се достъпът до горски територии, попадащи в подзона А. Ловът в землището на с. Камен връх е ограничен до 10 януари 2020г., включително. Държавно горско стопанство Елхово е изработило табели обозначаващи зоната и забраната да се влиза в нея. Населението около подзони Б и В ще бъде информирано за мерките за достъп и извършване на горскостопански дейности.

Областният управител Димитър Иванов призова отново за стриктно спазване на превантивните мерки от страна на стопаните, за да не се допусне заболяване освен по дивите и по домашни свине. „Макар че мерките и вниманието ни в момента е насочено към дивите прасета, около коледните празници трябва да сме стриктни и спрямо отглежданите по домовете свине и да продължи мониторинга по промишлените ферми. Добрата новина е, че всички останали проби, които са изпратени към момента са отрицателни“, каза Иванов.

 

Last Updated (Friday, 13 December 2019 14:55)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?