There are no translations available.

Комисията по заетост към Областен съвет за развитие съгласува и прие изготвеното предложение за държавния план-прием на област Ямбол за 2020/2021 година. В хода на заседанието, Регионално управление на образованието – Ямбол представи данни за държавния план–прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните училища на областно ниво за учебната 2020/2021 година. В предложението са засегнати ключови фактори, като броя на завършващите ученици и стратегиите за развитие на професионалното образование.

 

За област Ямбол максималният допустим брой паралелки в 8 клас е 46. За новата учебна година са планирани 45 паралелки за осми клас с 1170 ученици, като 30 от тях са професионални паралелки. Учениците в STEM паралелки се предвижда да са 741. В област Ямбол ще бъдат разкрити 6 нови специалности, от които пет са STEM. Две са защитените специалности, една от които нова за областта, това е „Пчеларство и бубарство“ в ПГЗ „Христо Ботев“ Ямбол. Приоритетните за пазара на труда специалности, които ще се реализират са 11. В три професионални гимназии в област Ямбол ще има дуална система на обучение. В Математическа гимназия се запазват 2 паралелки на обучение 5 клас.

 

Представителите на общините, на работодателските организации подкрепиха така направеното предложение за специалности и новите предложения, като изразиха мнението, че проблемът вече не е какви са паралелките и специалностите, а това, че младите хора не са мотивирани да учат и работят, и това е посоката, в която трябва да се работи и търсят решения.

Мнението си изрази и областният управител Димитър Иванов, който подкрепи предложения план-прием, макар и с резерви и поиска от институциите отговарящи в областта за образованието по-строг контрол не само по привличане и задържане на учениците в училище, а и в процеса на обучение.

 

Last Updated (Tuesday, 18 February 2020 15:18)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?