Търсене
Вход потребителиНа заседание на Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие бе одобрена Регионалната програма за заетост 2020. Комисията беше председателствана от заместник областния управител Стойка Димитрова.

„Програмата е доказано действаща и полезна за безработните лица, както на ниво област , така и на национално ниво. Миналата година по Програмата са работили 49 лица в област Ямбол“, каза Пенка Кирилова – Директор на дирекция Регионална служба по заетост Бургас.

Основната цел на Регионалната програма за заетост е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставени групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. Очаква се програмата да стартира през месец август и да приключи до края на годината. Както всяка година Програмата за заетост е финансирана със средства от държавния бюджет в размер на над 121 хил.лв.

Общият брой работни места, които ще бъдат разкрити в област Ямбол е 39, като ще бъдат назначени 47 лица.

Двадесет и две от лицата ще работят на пълен работен ден, а 25 лица, наети на 17 работни места – на непълен работен ден. Основните дейности, които ще се изпълняват в петте общини на областта са комунално-битово обслужване; благоустройство на населените места; поддържане на общинска собственост; опазване на околната среда.

В община Ямбол ще работят 10 безработни лица на пълен работен ден. В община Елхово ще наемат 17 души на непълен работен ден, а в „Тунджа“ 10 лица започват работа. Петима безработни наемат в община Стралджа, а четирима ще подпомагат общинските дейности в Болярово.

„За нас като държавна администрация, и през настоящата година, е важно финансираните от държавата работни места да бъдат насочени към общините, за да могат не само трайно безработни лица да започнат работа и възстановяват трудовите си навици, а да се извършват необходими и ефективни дейности по населените места“, каза г-жа Стойка Димитрова – председател на Комисията по заетост.

 

Последна промяна (Вторник, 23 Юни 2020 14:03)