Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Икономика

Ямболска област като част от югоизточна България се намира едновременно близо до Стара планина и Черно море и граничи с Република Турция. Климатът и почвите са благоприятни за аграрно развитие. Работещите предприятия имат съвременни технологии и определени пазари. Това предопределя развитието на търговията, земеделието и свързаните с него производства – преработка на храни, текстил и машиностроене.
Основна движеща сила на местната икономика са средните предприятия, генериращи най-високи приходи от продажби – 519 млн. лв., и с най-висока стойност на дълготрайните материални активи – над 183 млн. лв.

Основни показатели за стопанските единици ( нефинансов сектор ) в област Ямбол през 2007 г ., според броя на заетите в тях

Има перспективи за развитие на модерна агроиндустрия - производство и преработка на растителна и животинска продукция, на производството на хранителни продукти – млечни и месни храни, вина и алкохолни напитки, на производството на облекло и спортни стоки, на туризма и медицинските услуги.

Инфраструктурните предприятия имат съществен принос в икономиката на областта: електроразпределение, водоснабдяване и канализация, далекосъобщения, пощи, газоснабдяване и комунални услуги. Освен тези големи предприятия, в областта работят над 4300 малки и средни предприятия, които дават над 90 % от общата продукция.

Промишленост

Промишлеността на област Ямбол е представена от следните под-отрасли: хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост, машиностроене и металообработване, текстилна и трикотажна промишленост, шивашка промишленост и др. В областта се развиват и нови индустриални отрасли като производство на автомобилно електрооборудване и рециклиране на отпадъци от пластмасови изделия.

Утвърдени инвеститори с голям принос в икономиката за областта са:

•  „ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ( Yazaki Bulgaria) e 100% собственост на японската компания Yazaki Corporation, притежаваща най-големия дял от автомобилния международен пазар за производство на кабелно оборудване. Продуктите на фирмата включват кабелни инсталации, климатици и други компоненти и оборудване за автомобили. Инвестицията в изграждането на завода в Ямбол е за над 45 млн. лв., а заетите лица достигат до 2300 души.

•  „ЯМБОЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София с инвестиция от 17 млн. Евро в изграждането на Бизнес център и М ALL – Ямбол. Фирмата получи и наградата Инвеститор на годината 2009.

•  „НОВИНТЕР” ЕООД – испански инвеститор, изградил първата на територията на областта Фотоволтаична централа край с. Ботево. Инвестицията е в размер на 8 млн. Евро.

•  Австрийската компания „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК” изгради и развива свои производствени мощности в завод в с. Тенево.

•  „МИРОЛИО” АД на италианския инвеститор Едоардо Миролио работи основно в производството и търговията с текстилни продукти. Инвестицията в завода в Ямбол е 50 млн. Евро.

•  ХИПЕРМАРКЕТИ KAUFLAND изградиха в Ямбол търговски център, като са инвестирани над 8 млн. лв. и са разкрити около 200 работни места.

•  „БИЛЛА – БЪЛГАРИЯ” (част от REWE Group) , която е една от най-големите търговски вериги в Европа и света. При изграждането на супермаркета са открити 100 работни места и са инвестирани 10 млн. лв.

•  „ПАПАС ОЛИО” АД е един от големите производители на растителни масла в България. Дейността му включва производство и търговия с растителни масла, лицензирана търговия със зърно, зърнохранилище и публичен склад, зърнопроизводство. Инвестициите в сгради и ново техническо оборудване достигат 1 млн. лева.

•  „ТЕХНОПОЛИС” е верига специализирани хипермаркети за бяла, черна, IT и офис техника. Компанията е инвестирала 5 млн. лв. в своя обект в Ямбол и са открити 70 работни места.

Сред големите предприятия, определящи икономическия облик на града, са:

ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР ” АД – новоизградено предприятие за рециклиране на бутилки от полиетилен терафталат (ПЕТ) и производство на влакна за технически и текстилни нужди – единствено по рода си в България.

„КАРИЛ И ТАНЯ” ООД – съвременно, високотехнологично млекопреработвателно предприятие, водещ производител на сладоледи и млечни продукти.

КОНСЕРВНА ФАБРИКА "САТКО" ООД – предприятие за производство на зеленчукови и плодови консерви.

„САКАРЕЛА” ЕООД – млекопреработвателно предприятие.

ХОЛДИНГ „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” – една от най-бързо развиващите се компании в България, лидер в категорията на трайни и малотрайни колбаси, точени кори, бутер тесто и маргарини.

•  "ВИДОНА” АД е както производител, така и търговец на едро и дребно основно на слънчоглед и слънчогледово олио – рафинирано и нерафинирано.

•  „ВИЛТОН – 2” ООД – с предмет на дейност търговия на вътрешния пазар със стоки за потребление, като предлаганите артикули надхвърлят 20 000.

Важно значение за развитието на икономиката имат и:

•  ГЪШЕКЛАНИЦА „АЛИАНС АГРИКОЛ – АЛАГ” ООД в с. Окоп;

•  „РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” ЕООД ;

•  МАНДРА „БЪЛГАРСКИ ЙОГУРТ” , произвеждаща млечни продукти, лицензирана за износ в страните от ЕС;

•  МЕЛНИЦА „МИЛАНОВ – ПОПОВ” ЕООД ;

•  ВИНАРСКИТЕ ИЗБИ „МАРВИН” и „СЪНДАЙЛ УАЙНЪРИ” ;

•  „РЕТРОУЮТ АКСАГА” ООД, производител на тапицирана мебел;

•  „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД , производител на ученическа мебел, спортни съоръжения и пособия;

•  „ВИДЕНОВ ГРУП” ООД , производство на корпусна мебел;

•  „АРС МЕБЕЛ” АД – завод за мебели;

•  „ДАМА ПИКА И БРАУН” ЕООД за производство на обувки;

•  „КЕРАМИЧНА КЪЩА – СТРАЛДЖА” ЕООД , най-големия и най-модерен завод на Балканския полуостров за производство на керемиди;

•  „ЗАВОД ЗА ПРОФИЛИРАНИ ТРЪБИ” АД – Стралджа;

•  „ЯНИЦА” АД – фабрика с многогодишна традиция в модното проектиране и производството на линеен трикотаж /дамски и мъжки пуловери и др./;

•  „ДЕЛИ – 99” ЕООД, специализирана в производството на бельо, спортно и ежедневно облекло от трикотаж;

•  „ЛЕМЕКОН” АД гр. Елхово , специализиран производител на свързващи елементи за водопроводни инсталации;

• „ЕЛПРОМ – ЕЛХОВО” АД е един от най-големите производители в България на електрооборудване за автомобили, производството на елементи и резервни части за електрически системи на автомобили;

•  „СТРАНДЖА – МП” гр. Болярово – месодобив и производство на месни продукти.

„ОРУДИЦА – 2000” гр. Елхово– металолеене, производство на фасонни части за тръби, чугунолеене.

Благоприятните природни дадености създават добра предпоставка за разработване и изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Ямболска област.

Възможностите за икономическо развитие на областта са обусловени от:

  • Умерен климат с положителни средногодишни температури и най-много слънчеви дни в България;
  • Подготвени специалисти и изпълнителски кадри в селското стопанство и промишлеността;
  • Опит в използването на технологии за интензивно растениевъдство;
  • Опит и съвременна техника за машиностроително производство;
  • Развита техническа инфраструктура и чиста околна среда, свободни земеделски и промишлени площи и сгради на ниски цени;
  • Природни дадености и богато историческо наследство, подходящи за развитие на алтернативните форми на туризъм – исторически, културен, селски и други.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?