Търсене
Вход потребителиНабиране на проектни идеи за енергийна ефективност в обществени сгради в различните области и общини на страната обявиха от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Процедурата по набиране на проектни идеи за енергийна ефективност в училища, детски градини, читалища, кметства, болници и други публични сгради цели да изследва нуждите на енергийния сектор в България. Резултатите от него ще бъдат взети предвид при последващото стартиране на процедура по усвояване на транш по Международен Фонд „Козлодуй” за проекти в неядрената енергетика за периода 2011-2013г.

За набирането на проектни предложения и възможностите за бъдещо финансиране на идеите са информирани кметовете на всички общини в региона.

 

Международният Фонд „Козлодуй” е създаден през 1999г. и е администриран от Евопейската банка за възстановяване и развитие. Едно от предназначенията му е да подпомага необходимото преструктуриране, повишаване качеството и модернизиране на  секторите за производство, пренос и разпределение на енергия, както и подобряването на енергийната ефективност в страната ни. През 2006-2007г., след направено изследване на нуждите на потенциалните бенефициенти, е отворена проектна линия с бюджет 60млн. евро безвъзмездна помощ, които са усвоени на 100%.

Проектните идеи за 2011-2012г. ще се събират до края на ноември, след което ще се премине към официално обявяване на тръжната процедура за набиране на проектни предложения.

 

Последна промяна (Сряда, 23 Ноември 2011 09:26)