Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Заместник областни управители
Съдържание
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
Функции на заместник областните управители
Всички страници

 

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ

alt

Приемни дни: Всеки първи петък на месеца oт 14.00 часа до 16.00 часа
 

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046/686817

Подпомага областния управител по въпросите на:

1.Осъществяване на дейност в областта на опазването на околната среда, земеделието и горите;

2.Осъществяване на дейност в областта на управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост;

3.Упражняване на контрол по законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление и местната администрация; осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация  на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;

4.Осъществяване на дейността в областта на транспортното обслужване и безопасността на движението;
5.Осъществяване на дейност в областта на информационното и административното обслужване;
6.Осъществяване на дейност в областта на строителството и икономиката;

7.Поддържане на връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработването  и реализирането на съвместни проекти; осъществяването на международните контакти на областта на регионално ниво;

8.Осъществяване на дейност в областта на превенция и противодействие на корупцията;

9.Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени със закон или с акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния управител.
 


СТОЙКА ДИМИТРОВА

alt

 

Приемни дни: Всеки трети петък на месеца oт 14.00 часа до 16.00 часа
 

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046/686817

Подпомага областния управител по въпросите на:

1.Осъществяване на дейности в областта на закрила на децата, образованието, младежта и спорта;

2.Разработването, организацията и координацията на изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие;

3.Осъществяване на дейност в областта на: изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание или осъществяване религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите и интеграционни въпроси, културно-историческото наследство и културните дейности; здравеопазване.

4.Осъществяване на правомощия по прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

5.Осъществяване на дейност в областта на труда и социалната политика;

6.Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени със закон или с акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния управител.
  
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?