Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Заместник областни управители
Съдържание
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
Функции на заместник областните управители
Всички страници

 

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ

alt

Приемни дни: Всеки първи петък на месеца oт 14.00 часа до 16.00 часа
 

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046/686817

Подпомага областния управител по въпросите на:

1. Осъществяване на дейност в областта на опазването на околната среда,
земеделието и горите.
2. Осъществяване на дейност в областта на управление и разпореждане с имоти
и вещи – държавна собственост.
3. Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете на органите на
местното самоуправление и местната администрация; осъществяването на контрол по
изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните
органи на централната държавна власт.
4. Осъществяване на дейността в областта на транспортното обслужване и
безопасността на движението.
5. Осъществяване на дейност в областта на информационното и
административно обслужване.
6. Осъществяване на дейност в областта на строителството и икономиката.
7. Поддържане на връзки с международни организации, с региони и области в
други държави, разработването и реализирането на съвместни проекти;
осъществяването на международните контакти на областта на регионално ниво.
8. Осъществяване на дейност в областта на финансово управление и бюджет.
9. Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени
със закон или акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния
управител.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?