Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Заместник областни управители
Съдържание
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
Функции на заместник областните управители
Всички страници

 

 

Диана Динкова

Диана Динкова

Приемни дни: всеки втори вторник от месеца, 14.00 - 16.00 ч.

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация

Контакти: 046 686815, 046 686817

Подпомага областния управител по въпросите на:

1. Разработването, организацията и координацията на изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие.
2. Осъществяване на дейност в областта на: изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание или осъществяване религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите и интеграционни въпроси, културно-историческото наследство и културните дейности; здравеопазване.
3. Осъществяване на правомощия по прилагане на закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица.
4. Осъществяване на дейност в областта на информационното и административно обслужване.
5. Поддържане на връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработването и реализирането на съвместни проекти; осъществяването на международните контакти на областта на регионално ниво.
6. Осъществяване на дейност в областта на труда и социалната политика.
7. Осъществяване на дейност в областта на строителството и икономиката.
8. Осъществяване на дейност в областта на финансово управление и бюджет.
9. Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени със закон или акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния управител.


Иван Йоргов

Иван Йоргов

Приемни дни: всеки първи вторник от месеца, 14.00 - 16.00 ч.

Записване: на гише "Информация" в Областна администрация

Контакти: 046 686816, 046 686817

Подпомага областния управител по въпросите на:

1. Осъществяване на дейности в областта на закрила на децата, образование, младежта и спорта.
2. Осъществяване на дейност в областта на опазването на околната среда, земеделието и горите.
3. Осъществяване на дейност в областта на превенция и противодействие на корупцията.
4. Осъществяване на дейност в областта на управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост.
5. Координация и контрол по изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта.
6. Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете  на органите на местното самоуправление и местната администрация; осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт.
7. Осъществяване на дейността в областта на транспортното обслужване и безопасността на движението
8. Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени със закон или акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния управител. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?