Съдържание
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
ПРАВИЛА
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ПЛАН - ПРОГРАМА 2011 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2012 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2018 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2019
РЕШЕНИЯ
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Всички страници

ОБОБЩЕН ДОКЛАД
за постъпилата информация от териториалните звена нa изпълнителната власт и общините в област Ямбол за постъпили сигнали за корупция и за извършен
преглед и актуализация на вътрешни правила, процедури и други в съответствиес действащото законодателство през 2018 г.

< ИЗТЕГЛИ >


Годишен доклад за 2014 г. от териториалните звена и общински администрации на територията на област Ямбол за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия.

< ИЗТЕГЛИ >Последна промяна (Петък, 24 Януари 2020 12:17)