Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Териториални звена

териториално звено

адрес

телефон

Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол

гр. Ямбол, пл."Освобождение" №7, ет.4

046 663 217, 046 661 879

Офис „Обслужване“- Ямбол към ТД на НАП-Бургас

гр. Ямбол, ул."Търговска" №2

046 686 115

Отдел „Държавен архив“-Ямбол към Дирекция „Регионален държавен архив“-Бургас

гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №24

046 663 367

Териториално звено "Гражданска регистрация и административно  обслужване"

гр. Ямбол, ул."Г. С. Раковски" №7


046 662 238

Териториално звено - Югоизточен регион към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

гр. Ямбол, ул."Д. Благоев", бл. 20, вх. В

046 664 269

"Комисия за защита на потребителите"-звено Ямбол

гр. Ямбол, ул.”Търговска” №2, етаж 2, стая 4-6

046 624 045

Териториална дирекция събиране, принудителни вземания, национална дирекция по приходите

гр. Ямбол, ул."Джон Атанасов" №6, ет. 2, ст. 5, 6

046 661 250

Териториално статистическо бюро

гр. Ямбол, к-с "Зл.рог" №20

046 686 312

Областни координатори към Министерство на труда и социалната политика

гр. Ямбол, ул.”Търговска” №2, етаж 3

0882 005 338

Дирекция "Бюро по труда"- Елхово

гр.Елхово, ул. "Търговска" №31

0478/ 8 82 41, 8 82 39, 8 82 40

Дирекция "Бюро по труда"- Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Васил Карагьозов" №2

046/ 66 24 64

Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Търговска" №2

046/66 32 42, 66 32 43

Контролно-техническа инспекция

гр.Ямбол, ул. "Търговска" №164, ет.3

046/66 90 75

Митническо бюро

гр.Ямбол, ул. "Д. Благоев" №13, ет. 2

046/66 42 41, 66 42 40, 66 42 38, 66 42 37

Регионална дирекция  " Пожарна безопасност и защита на населението"

гр. Ямбол, ул. "Преслав" №40

046/68 02 15

Областна дирекция "Земеделие"

гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №9, ет.5

046/66 18 52

Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-Ямбол

Гр.Ямбол, ж.к.“Зл.рог“ №20, ет.2

046/683734

Областно пътно управление - Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" №16

046/66 28 28

Областна служба за съвети в земеделието

гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №9, ет.5, ст.10

046/66 17 69

Отдел „Рибарство и контрол“-Ямбол към ГД „РК“, ИАРА

гр. Ямбол, ул."Раковски" №1А, ст. 505

046/66 21 86

Регионална здравна инспекция - Ямбол

гр.Ямбол, бул."Д.Благоев" № 71

046/66 31 70; 046/66 31 77

Областна дирекция по безопасност на храните

гр.Ямбол, ул."Батак" № 1

046/66 36 26

Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Ямбол към РДНСК - Югоизточен район

гр. Ямбол, пл."Освобождение" №7

046/ 66 39 39

Регионална дирекция "Социално подпомагане"

гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" №13

046/ 66 27 16

Регионален инспекторат по образование - Ямбол

гр.Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №6

046/66 10 77, 66 10 74

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Ямбол

гр. Ямбол, Нова поща, кв. "Аврен" п.к. 2084

ул. "Търговска" №111

046/66 95 05, 66 94 12

Районна здравноосигурителна каса - Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Д-р П. Брънеков" №1

046/68 50 68
046/68 50 13

Държавно горско стопанство – „Тунджа“

гр. Ямбол, ул. "В. Карагьозов" №11

046/66 26 70
046/66 26 75

Държавно горско стопанство - Елхово

гр. Елхово, ул. "Сан Стефано" №13

0478/88 262
0478/88 250

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол

гр. Ямбол, ул. "П. Бърнеков" №20

046/66 19 39
046/66 19 38

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – подразделение Ямбол

 гр.Ямбол, ул.”Преслав” №271

046/66 34 38

ТП на НОИ - гр. Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №9

046/68 59 40

Изнесено работно място - област Ямбол към Агенцията за държавна и финансова инспекция

гр. Ямбол, ул. "Джон Атанасов" №6

046/663 541

ДРУГИ

Данъчно подразделение -
гр. Ямбол

гр. Ямбол, ул."Кабиле" №1

046 686 130

Местни данъци и такси -
гр. Болярово

гр.Болярово, ул."Девети септември" №20

04741 20-04, 23-24

Местни данъци и такси -
гр. Елхово

гр. Елхово, ул."Калоян" №13

0478 882 78, 0478 882 79

Данъчно подразделение
"Тунджа"

гр. Ямбол, пл."Освобождение" №1

046 661 565

Местни данъци и такси -
гр. Стралджа

гр. Стралджа, ул."Свобода" №14

04761 34 03

Дирекция "Социално
подпомагане" община Елхово

гр. Елхово, ул. "Търговска" №2

0478/ 8 80 54

Изнесено работно място
към Дирекция "Социално
подпомагане" - община Ямбол

гр. Стралджа, ул. "П. Яворов" №57

04761/ 32 60

Дирекция "Социално
подпомагане"- община Ямбол

гр. Ямбол, ул. Васил "Карагьозов" №2

046/66 27 21, 66 27 20

Областен информационен
център

гр. Ямбол, ул. "Търговска" №34

046/620 186
046/620 189

Център за административни услуги Община Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7

046/681 102, 681 103, 681 104

Център за административни услуги Община Тунджа

гр. Ямбол, пл."Освобождение" №1

046/ 661 565, 661 575

Център за административни услуги Община Елхово

гр. Елхово, ул. "Търговска" №13

0478/ 880 04, 0478 /880 34

Последна промяна (Четвъртък, 07 Май 2015 10:57)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?