Search
LoginHOME Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
There are no translations available.

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларации по чл.12 т.1 от ЗПРКИ

Валентина Димитрова
Василка Георгиева
Величка Гръкова
Галя Павлова
Дарина Чолакова
Димитър Гитов
Екатерина Иванова
Илия Илиев
Йорданка Великова
Йорданка Касидова
Керанка Йорданова
Красимир Ангелов
Любомир Христов
Мариела Павлова
Мария Попова
Мирослава Димитрова
Митка Маркова
Недко Пашелиев
Огнян Огнянов
Павлина Пенева
Русалина Мирославова
Руска Йовчева
Светла Добрева
Цветан Атанасов
Цветелина Калчева

Декларации по чл.12 т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

Валентина Димитрова
Василка Георгиева
Величка Гръкова
Галя Павлова
Дарина Чолакова
Димитър Гитов
Екатерина Иванова
Илия Илиев
Йорданка Великова
Йорданка Касидова
Керанка Йорданова
Красимир Ангелов
Любомир Христов
Мариела Павлова
Мария Попова
Мирослава Димитрова
Митка Маркова
Недко Пашелиев
Огнян Огнянов
Павлина Пенева
Русалина Мирославова
Руска Йовчева
Светла Добрева
Цветан Атанасов
Цветелина Калчева

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Last Updated (Thursday, 28 February 2019 17:58)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?