Търсене
Вход потребителиНови възможности за хора с увреждания и за работодатели наемащи такива  лица дава и през 2013 година Агенцията за хората с увреждания /АХУ/. Конкурс за проекти, интегриращи хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, обявява АХУ. Проектите трябва да са насочени към осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните места, а участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

В целевата група на проекта попадат безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, лица с трайни увреждания, работещи при работодателя и такива, които са увеличили степента на съществуващото си увреждане или са получили статут на лице с трайно увреждане докато са работили при него.

Работодателите могат да поискат финансиране по три различни компонента:

  • за осигуряване на достъп до разкривани работни места за лица с трайни увреждания /до 10 000 лв./,
  • за приспособяване на работни места за лица с трайни увреждания /до 4 000 лв./
  • за оборудване на работни места за лица с трайни увреждания /до 6 000 лв./. Ако работното място е предназначено за новоназначено лице, отпусканата субсидия за оборудване се увеличава до 10 000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е до 17.30 ч. на 11 март, а повече информация за условията, конкурсната документация и начина на кандидатстване може да се намери на интернет страницата на Агенцията за хора с увреждания – www.ahu.mlsp.government.bg

Последна промяна (Четвъртък, 07 Февруари 2013 09:25)