Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии
1 Областен съвет за намаляване риска от бедствия
2 Областен съвет по сигурност
3 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
4 Областен съвет за развитие
5 Комисия по заетостта към областния съвет за развитие
6 Областен съвет за тристранно сътрудничество
7 Областен съвет по условия на труд
8 Областна епизоотична комисия
9 Областна комисия по безопасност на движението
10 Областен съвет по енергийна ефективност
11 Щаб за координация на НАВР при възникване на бедствия и аварии
12 Областна транспортна комисия
13 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
14 Областна комисия „Военни паметници”
15 Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол
16 Регионален пандемичен комитет
17 Постоянна комисия по социална политика към ОСР
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?