Търсене
Вход потребителиНа 26 декември Димитровден Болярово празнува своя празник. От няколко години градът избра за свой покровител Свети Димитър.

По повод празника на Болярово областният управител на област Ямбол Димитър Иванов отправя своите пожелания за здраве и благоденствие към жителите на Болярово. Успех и реално реализирани проекти за ръководството на община Болярово

 

С решение на Министерски съвет, имот публична държавна собственост, е отнет поради отпаднала необходимост от Министерство на отбраната. Имотът край село Бояново, община Елхово се предоставя за управление на областен управител на област Ямбол.

 

Областният управител на област Ямбол организира среща с представителите на национално представителните работодателски организации за област Ямбол във връзка с разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, където се  предвижда създаване на Обществени съвети към всяка детска градина и всяко училище.

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите. Съгласно чл. 4, ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в училищата, в които се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, представителят се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

Национално представителните работодателски организации, които се включиха в разговорите при областен управител. Са Ямболска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал, Индустриална стопанска асоциация, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Работодателските организации ще предложат свои членове за участие в обществените съвети на тринадесет професионални гимназии и училища в област Ямбол с паралелки за професионална квалификация.

Дейността на обществените съвети е свързана с одобряване стратегията за развитие на съответното училище, с участие в работата на педагогическия съвет. Също така ще предлагат политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес, ще дават становище за разпределяне на бюджета по дейности, както и за отчета за изпълнението му и др.

 
Още статии...