There are no translations available.

На основание Закона за администрацията и Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, областният управител определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 15.03.2016 г. до 15.11.2016 г.

През посочения период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи дейности на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

Териториалните поделения, Държавни горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии се казва още в заповедта.

Last Updated (Friday, 18 March 2016 16:48)

Read more...

 
There are no translations available.

Под председателството на областния управител на област Стара Загора,  се проведе поредното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район. Участие взеха представители на министерства, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации, академичните среди на територията на района, НПО и други. Област Ямбол бе представена от заместник-областния управител Диана Динкова.

Заседанието започна с определяне състава на представителите на РСР на ЮИР в Управляващия комитет по проект „Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Last Updated (Friday, 18 March 2016 16:49)

Read more...

 
There are no translations available.

Официално въведена в експлоатация бе реконструираната компресорна станция „Лозенец”, която е част от трасето на преминаващия през България транзитен газопровод за Турция, Гърция и Македония. Стойността на реконструкцията е за близо 70 млн. лв. На церемонията по въвеждане в експлоатация на компресорна станция “Лозенец” присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, посланикът на Съединените американски щати у нас Н. Пр. Ерик Рубин, зам.-министрите на енергетиката Жечо Станков и Николай Николов, изпълнителните директори на БЕХ ЕАД Петьо Иванов, на “Булгартрансгаз” ЕАД Георги Гегов, на “Булгаргаз” ЕАД Николай Павлов, областният управител на Ямбол Димитър Иванов, председателят на комисията по енергетика Делян Добрев, депутати, представители на местния бизнес и други.

Реконструкцията на компресорната станция включва разширение на площадката и инсталиране на два нови газотурбинни компресорни агрегата в съседство с досегашното оборудване, с което се увеличава мощността на горивната инсталация. Модернизацията на съоръженията се изпълнява от “Главболгарстрой”, а доставката на оборудването е на американската компания Солар Турбайнс. Според министър-председателят Бойко Борисов най-важното е, че компресорите са реверсивни: „ Години наред ни говорят за диверсификация, а в същото време със старите компресори това не може да се случи. Сега с тези реверсивни, мощни компресори ние можем да транспортираме газ във всички посоки”.

Last Updated (Monday, 07 March 2016 10:27)

 
More Articles...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?