Новини за ОА Ямбол

Министерство на околната среда и водите за поредна година подкрепя доброволческата кампания на БТВ медия груп "Да изчистим България заедно".

Кампанията тази година е на 4 юни, събота. Всеки гражданин може да се включи и изчисти любимите си места за отдих и разходка, градинки, детски площадки, замърсени зелени зони, природни паркове и др. Събраните отпадъци могат да се оставят до контейнерите за боклук, за да бъдат извозени.

За целта на кампанията са осигурени и са доставени в общините чували и ръкавици, от които доброволците могат да се възползват.

Министерството, чрез своите структури на ПУДООС, осигури за общините и ваучери за гориво.

В деня на почистване - 4 юни, общините са освободени от такса при депониране на събраните отпадъци.

 

 

Процеcът на саниране на жилищни блокове реално  стартира и на територията на област Ямбол. Четири от петте общини са допустими и се възползват от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по която се санират безвъзмездно домове със средства от държавата. Община Елхово започва със санирането на 6 панелни блока, в Болярово сключените договори за целево финансиране и избрани изпълнители има за 3 многофамилни блока. Към този момент за областта има 38 сключени договора за целево финансиране по НПЕЕМЖС.

На срещата с избраните фирми-изпълнители, проектанти и председатели на сдружения на собственици в Елхово, на връчването на договорите стартиращи реално процеса, присъства и областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, като важна страна в процеса на изпълнение на националната програма на територията на област Ямбол. Областният управител е гарантът от страна на държавата за изпълнението на всички дейности по саниране, с ангажименти за осъществяване на мониторинг и контрол на процеса на изпълнение на санирането на жилищата на гражданите на областта.

„Всички, които успяха да се организират ще имат едни изцяло обновени домове. Благодарение на Правителството санирането на панелните блокове е факт“, това каза на срещата в Елхово областният управител и се обърна към фирмите изпълнители да се придържат строго към методическите указания на МРРБ за процеса, за да имаме накрая качествени, добре изглеждащи жилищни сгради и доволни собственици.

 

Последна промяна (Вторник, 31 Май 2016 11:38)

 

В Ямбол се проведе първата от поредицата работни срещи, организирани в рамките на кампанията „Заедно в превенцията с престъпността“ – съвместна инициатива на МВР и Националното сдружение на общините.

Целта на поредицата от срещи е всички държавни институции и органите на местната власт да провеждат обща политика в рамките на своите правомощия за противодействие на факторите, които генерират битова престъпност.  Изготвен е план с 113 мерки, предоставени от всяко министерство и институция.

В първата работна среща в Ямбол, заедно с вътрешния министър бяха главният секретар на МВР главен комисар Георги Костов и секретарят на Националния съвет по превенция на престъпността Лилия Борисова. Участваха представители на областните управи, кметове, структури на МВР и териториални структури на изпълнителната власт. В срещата бяха поканени 33 кметове на общини от Югоизточен район, който включва областите Ямбол, Сливен, Стара Загора и Бургас.

Искаме на място да анализираме ситуацията с битовата престъпност,  да вникнем в особеностите и най-важното – да успеем  да ангажираме институциите и властите на местно ниво  да предприемат мерки за ограничаване на проявите на битова престъпност, каза министър Румяна Бъчварова. Според нея направеният задълбочен анализ показва, че този проблем не може да бъде решен единствено от МВР,  тъй като в него има дълбоки и исторически насложени социални, образователни, демографски и др. фактори. “Затова искаме да работим в синхрон с местните власти и с държавните институции,  да сменим подхода и политиката – тя да е с акцент върху  превенцията и  да я осъществяваме на широк фронт,  в екипност с всички държавни институции.

 

Последна промяна (Понеделник, 30 Май 2016 11:23)

 

След повече от 30-годишно прекъсване Елхово възстанови фолклорния фестивал "Тунджа пее и танцува". В двудневните надпявания, надсвирвания и надигравания се включиха близо 1000 участници. Фестивалът е под патронажа на кмета на града Петър Киров.

Да уважи и подкрепи възстановения фестивал официален гост на откриването бе областният управител Димитър Иванов. В приветствието областният управител благодари на кмета на общината за "смелостта и усърдието, които полага за запазване и популяризиране на изконните български традиции, заложени във фолклора".


Последна промяна (Понеделник, 30 Май 2016 11:15)

 

На заседание свикано от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов Областният съвет за развитие прие Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година.

Създаването и приемането на Областна стратегия за развитие на социални услуги в област Ямбол изразява стремежа на всички участници в процеса, да допринесат за продължаването и доразвиване на социалната политика в областта. Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск.

През 2010 г. за първи път е осъществен процес на областно планиране и разработена Стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол за 2011 г. - 2015 г.

През 2015 г. започна процесът на областно планиране на социалните услуги за следващия петгодишен период 2016 – 2020 г. Със заповед на областния управител бе сформирана Областна работна група за координация и разработване на Областна стратегия за новия период. В процеса на планиране участие взеха представители на всяка община на територията на областта, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионален инспекторат по образованието, Регионална здравна инспекция, Дирекция „Бюро по труда“–Ямбол и Елхово, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

Стратегията за развитие на социалните услуги цели в област Ямбол да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето на достъпни, разнообразни и качествени социални услуги и грижа

Последна промяна (Петък, 27 Май 2016 07:52)

продължава>

 
Още статии...