Новини за ОА Ямбол

За единадесета поред година в област Ямбол се организира конкурс за избор на Инвеститор на годината.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите и организациите с принос към икономиката в област Ямбол, фирми със съществен принос в социално-икономическото развитие на Област Ямбол през 2016 година.

За отличия могат да бъдат предлагани и да кандидатстват инвеститори, които са направили инвестиции в област Ямбол през 2016 г., в три категории:

· Големи предприятия с 250 и повече заети лица

· Средни предприятия от 50 до 249 наети лица

· Малки предприятия до 49 наети лица

Критериите за класиране са реализирани инвестиции както следва:

1. Инвестиции за ново строителство и разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, завършени през 2016 г.

2. Социални инвестиции през 2016 г.

- новоразкрити работни места;

- насърчаване на заетостта чрез участие в европейски и национални програми, проекти и схеми;

- инвестиции в обучения, квалификация и социални придобивки за персонала.

3. Инвестиции за модернизация или за повишаване на производителността.

4. Инвестиции за иновации – създаване и внедряване на нови технологии и продукти.

 

Предложения за включване в конкурса могат да правят общините, организациите на работодателите и на работниците и служителите, браншови организации и НПО, и граждани. За целта се попълва формуляр за участие /формуляр е качен на страницата на Областна администрация/. Предложенията и попълненият формуляр се изпращат до Областен управител на област Ямбол до 02 декември 2016 г. вкл. на адрес: гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 18 или на електронна поща.

Последна промяна (Понеделник, 21 Ноември 2016 15:01)

 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Дата: 22  ноември  2016 г.  ( вторник  )

Начален час: 10:00

Място на провеждане: Областна администрация Ямбол,

  1. 10:00  - 10: 25 Регистрация;
  2. 10:25 - 10: 30 Откриване;
  3. 10:30 - 10: 40 Гласуване на дневния ред;
  4. 10:40 - 10: 50 Обсъждане и приемане на промени на Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на  Югоизточен район;
  5. 10:50 - 11:10 Финансовите инструменти в програмен период 2014-2020 г.  - възможности за финансиране на устойчиви проекти ;
  6. 11:10 - 11:30 Представяне и обсъждане на Последваща оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г. ;
  7. 11:30 - 12:20 Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните  програми в Югоизточен район към м. ноември 2016 г.;
  8. 12:20 - 12:35 Представяне на проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България“ (MARSPLAN - BS) – основни дейности, акценти на извършените до момента анализи, законова и институционална рамка за морско пространствено планиране;
  9. 12:35 - 12:45 Разни;
  10. 12:45 - 12:55 Предложение за осигуряване на публичност на приетите решения и обсъдените въпроси.

Последна промяна (Понеделник, 21 Ноември 2016 14:56)

 


От 2005 г. по решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември  се отбелязва  Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. 
Заупокойна панихида в памет на жертвите от пътни инциденти ще бъде отслужена на 20.11.2016г.             /неделя/, от 11.00 ч. в църквата "Свети Николай Чудотворец", в Ямбол. Инициативата е на ръководството на ОД МВР – Ямбол,  РД “ПБЗН” – Ямбол и областния управител на област Ямбол. На панихидата ще присъстват полицаи , пожарникари и спасители.  В деня на почит се обръщаме към гражданите, представителите на всички държавни институции и неправителствени организации да станат съпричастни към паметта на загиналите при пътни инциденти и да изкажем съболезнования на близките им. Призоваваме на този ден, в памет на загиналите и страдащите, и в името на живота и здравето, да мобилизираме нашите усилия  за повече толерантност, етика и уважение, да променим поведението си като участници в движението и да намалим нещастията по нашите пътища.

Последна промяна (Петък, 18 Ноември 2016 17:26)

 

 

Мерки за предотвратяване възникването на заболявания от инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на област Ямбол набеляза Областната епизоотична комисия на свое заседание. Комисията се събра във връзка с констатирани огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в Централна Европа и набелязване на мерки за недопускане на заболяването на нашата територия от диви мигриращи птици.

Към момента на територията на област Ямбол няма случаи на птичи грип. Има два сигнала за мъртви птици и по двата пробите за инфлуенца са отрицателни. От Областната дирекция по безопасност на храните призовават ловци, орнитолози, граждани, които намерят мъртви птици да сигнализират ветеринарните лекари или службата, за да бъдат направени огледи и взети проби.

Някой от мерките взети от комисията за недопускане на заболяването на територията на област Ямбол са: провеждане на общинските епизоотични комисии и набелязване конкретни мерки за всяка една от общините на територията на областта; съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или мъртви диви мигриращи или синантропни птици; постоянен ветеринарно-медицински контрол в птицевъдните обекти; засилен контрол на пазарите за птици; периодични вирусологични изследвания на домашни птици; собствениците на домашни птици и птицевъдни ферми да не допускат контакт между птици от дивата природа и домашни птици.

 

 

В Областна администрация Ямбол се проведе съвместно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и Щаба за неотложни възстановителни работи. Основна тема на заседанието бе готовността фирми, организации, институции, общини за действие в зимни условия.

Със заповед на областния управител Димитър Иванов е създадена необходимата организация за предприемане на превантивни мерки и осигуряване на нормални условия за живот и работа в област Ямбол  през зимния сезон на 2016 – 2017 г. Заповедта на областния управител е на основание чл. 32 от Закона за администрацията и чл. 64 от Закона за защита при бедствия. В нея са регламентирани конкретните отговорности на кметовете на общини в областта, на ръководителите на фирми и ведомства по отношение осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през зимата.

В Областно пътно управление Ямбол са предприети действия по подготовката за зимно поддържане на пътищата в областта. Сключени са договори за поддържане на АМ „Тракия“ и републиканската пътна мрежа от I,II и III клас. Извършена е проверка на техниката и наличните материали по опорните пунктове.

Представители на общините, РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, „Пътна полиция”, „Гранична полиция”, военните формирования в област Ямбол, В и К, EVN, и други ангажирани ведомства представиха доклади за предприетите от тях превантивни дейности и изразиха готовност за справяне при тежки зимни ситуации.

Последна промяна (Четвъртък, 17 Ноември 2016 17:29)

 
Още статии...