Новини за ОА Ямбол

47 трайно безработни лица от област Ямбол ще се включат в Регионалната програма за заетост за 2018 година. Това стана ясно на проведеното от областния управител Димитър Иванов заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. „Регионалната програма за заетост в област Ямбол за миналата година бе успешно реализирана“, каза на заседанието Пенка Кирилова, директор на Регионална служба по заетостта Бургас.

И тази година, в изпълнение на Националния план за действие по заетост през 2018 година, ще бъдат разработени от Областните администрации регионални програми за заетост, на базата на предложения от общините. За да има повече работни места в общините по тази програма областният управител на област Ямбол информира представителите на петте общини, че ОА няма да кандидатства за квота, а бройките ще бъдат разпределени между общините.

През миналата година по програмата се включиха 42 безработни лица. Програмата бе на стойност 142 хил.лв. Средствата за разпределяне за настоящата година са в размер на 184 173 лв. За цялата страна средствата осигурени от с решение на Министерски съвет са близо 8 млн.лв. за заетост на 2 000 безработни лица.

Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29г. с подгрупа до 25 г., които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50 г., продължително безработни лица.

Програма за заетост и обучение включва проектно предложение на желаещите да участват в програмата общински администрации, което се разработва от Областна администрация и одобрява от Комисията по заетост. Членовете на Комисията днес разгледаха и приеха методика  за оценка на проектните предложения. До 12 април общините трябва да представят предложенията си в Областна администрация.

Проектното предложение на област Ямбол за регионална програма за заетостта трябва да бъде представено в МТСП за утвърждаване до края на месец април. Срокът за изпълнение на регионалните програми е 30.12.2018г.

На днешното заседание представител на Бюрото по труда Ямбол запозна членовете на Комисията по заетост с резултатите от първото анкетно проучване за потребностите от работна сила в област Ямбол, проведено през месец февруари. В първото проучване са се включили 76 работодатели. Проучването сочи, че местният бизнес най-вече търси добре мотивирани работници и служители, независимо от опит и компетенции. Проучени са и конкретни търсения по специалности и професии. Голяма част от попълнилите анкетата работодатели заявяват, че биха провеждали обучение на персонала на работното място, като инвестиция в работна сила.

 

Последна промяна (Сряда, 28 Март 2018 12:00)

 

Областният управител Димитър Иванов присъства на годишния отчет на ОДМВР Ямбол. В присъствието на гл.комисар Ивайло Спиридонов, директор на ГД БОП и зам. директорът на ГДГП ст.комисар Стоян Иванов, директорът на областната дирекция на МВР ст. комисар Генчо Иванов отчете резултатната дейност на полицията през изминалата година.
Областният управител поздрави директора на ОД МВР Ямбол и служителите за постигнатите резултати, за високия професионализъм и отговорен труд, за всеотдайността в работата и грижата за спокойствието на гражданите на областта.

 

Областният съвет по условия на труд под председателството на заместник областния управител Христо Колев проведе първото си за годината заседание.

Актуализация състава на Областния съвет по условия на труд Ямбол; отчет за резултатите от дейността на Дирекция Инспекция по труда Ямбол за периода 2017 г. и дискусия на тема Колективното трудово договаряне – възможност за  подобряване на условията на труд в областта бяха акцентите на заседанието.

Според направения отчет и анализ за изминалата година, представен от инж. Стоян Иванов, директор на Дирекция Инспекция по труда – Ямбол са реализирани 460 проверки в общо 395 броя предприятия и фирми от областта по спазване изискванията на трудовото законодателство, при извършването на които са констатирани 1013 нарушения на трудовите норми.  Анализът на трудовия травматизъм показва спад през годината. Добрата новина е, че няма смъртен случай при трудова злополука през отчитаната година.

На базата на изнесените данни и факти председателят на Областният съвет по условия на труд Христо Колев направи извода, че като цяло се наблюдава в областта тенденция за подобряване условията на труд. В тази връзка и с цел популяризиране и развиване на идеята и възможностите на колективното трудово договаряне се проведе и дискусия на тази тема. Колективните трудови договори са право и плюс за работници и служители, но като цяло възможностите на КТД не са използвани в цялост, бе мнението на участниците в дискусията. На територията на цялата област има регистрирани КТД едва 24, предимно в сферата на образованието и в някой от общините. Членовете на Областния съвет по условия на труд стигнаха до извода, че КТД е механизъм, които може да се приложи при желание и инициатива на самите работници и служители, чиито права защитава точно колективният трудов договор.

 

Последна промяна (Четвъртък, 22 Март 2018 14:35)

 

Вътрешният министър Валентин Радев, регионалният министър Николай Нанков и главният прокурор Сотир Цацаров представиха данни за приключилата проверка за състоянието на пешеходните пътеки във всички области на страната. Специални комисии назначени от областните управители извършиха проверките.

В област Ямбол са проверени 391 пешеходни пътеки, информира председателят на областната комисия заместник областният управител Волен Дичев. Проверявани са пешеходни пътеки тип зебра, тип коридори и повдигнати. Проверяващите извършиха оглед на 264 пътеки тип зебра, 101 тип коридор и 26 повдигнати пешеходни пътеки. От общия брой огледани пешеходни пътеки 198 са на територията на община Ямбол. В община Елхово са проверени 94 пешеходни пътеки, в Стралджа – 6, „Тунджа“ – 16 и Болярово – 8. 69 от пешеходните пътеки са на републикански пътища и за тях отговорност носи Областно пътно управление, останалите са на територията на общините в областта.

Голяма част от проверените пешеходни пътеки в областта, според членовете на комисията, не отговарят на изискванията заложени в нормативната база /Наредба 2 за пътната маркировка, Наредба 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци и Наредбата за условията за изграждане на изкуствени неравности/. Проверката показва, че повдигнатите пешеходните пътеки са боядисани, не според изискванията, само с бял цвят.

По отношение на наличието на необходимите пътни знаци, проверяващи са констатирали необходимостта от поставянето на 139 пътни знаци  на територията на областта. Става дума за сигнализация за наличие на пешеходна пътека, за предварителна сигнализация и за повдигнатост. Изискването за двустранна осветеност на повдигнатите пешеходни пътеки е налично само на 2, от 26 такива пътеки в областта.

Констатациите на областната комисия са, че пешеходните пътеки в областта дори да са в добро състояние трябва да се преведат в състояние отговарящо на нормативната уредба. Да бъдат боядисани само с бяло, да са маркирани с надпис „погледни“. Необходимо е поставянето на пътни знаци и осветяване на всички повдигнати пътеки. Комисията е констатирала и пешеходни пътеки поставени на неподходящо място.

 

Последна промяна (Четвъртък, 22 Март 2018 13:18)

 

Нивата на реките Тунджа при Ямбол и Елхово и Мочурица се наблюдават и към момента /19 март/ са под критичните стойности, това коментира областният управител на област Ямбол Димитър Иванов. Наблюденията показват, че през последното денонощие има леко покачване на речните нива, но стойностите им към момента не са притеснителни. Към 15 часа нивото на река Тунджа при Ямбол е 243 см., при критични 6 м. Спрямо сутрешните стойности покачването е със 7 см. Река Тунджа при Елхово се е покачила само със 1 см. от сутринта и е на ниво 223 см. Критичното водно ниво за Елхово е 395 см. Малко по значително е покачването на речните води на река Мочурица, с 40 см за денонощие. Но и Тунджа и Мочурица са под критичните стойности към момента. С оглед на очакванията на метеоролозите и направените предупреждения от институциите всички кметове на общините от областта са предупредени относно наблюдение на водните нива.

 

Последна промяна (Понеделник, 19 Март 2018 14:50)

 
Още статии...