Новини за ОА Ямбол

Областният управител Димитър Иванов присъства на годишния отчет на ОДМВР Ямбол. В присъствието на гл.комисар Ивайло Спиридонов, директор на ГД БОП и зам. директорът на ГДГП ст.комисар Стоян Иванов, директорът на областната дирекция на МВР ст. комисар Генчо Иванов отчете резултатната дейност на полицията през изминалата година.
Областният управител поздрави директора на ОД МВР Ямбол и служителите за постигнатите резултати, за високия професионализъм и отговорен труд, за всеотдайността в работата и грижата за спокойствието на гражданите на областта.

 

Областният съвет по условия на труд под председателството на заместник областния управител Христо Колев проведе първото си за годината заседание.

Актуализация състава на Областния съвет по условия на труд Ямбол; отчет за резултатите от дейността на Дирекция Инспекция по труда Ямбол за периода 2017 г. и дискусия на тема Колективното трудово договаряне – възможност за  подобряване на условията на труд в областта бяха акцентите на заседанието.

Според направения отчет и анализ за изминалата година, представен от инж. Стоян Иванов, директор на Дирекция Инспекция по труда – Ямбол са реализирани 460 проверки в общо 395 броя предприятия и фирми от областта по спазване изискванията на трудовото законодателство, при извършването на които са констатирани 1013 нарушения на трудовите норми.  Анализът на трудовия травматизъм показва спад през годината. Добрата новина е, че няма смъртен случай при трудова злополука през отчитаната година.

На базата на изнесените данни и факти председателят на Областният съвет по условия на труд Христо Колев направи извода, че като цяло се наблюдава в областта тенденция за подобряване условията на труд. В тази връзка и с цел популяризиране и развиване на идеята и възможностите на колективното трудово договаряне се проведе и дискусия на тази тема. Колективните трудови договори са право и плюс за работници и служители, но като цяло възможностите на КТД не са използвани в цялост, бе мнението на участниците в дискусията. На територията на цялата област има регистрирани КТД едва 24, предимно в сферата на образованието и в някой от общините. Членовете на Областния съвет по условия на труд стигнаха до извода, че КТД е механизъм, които може да се приложи при желание и инициатива на самите работници и служители, чиито права защитава точно колективният трудов договор.

 

Последна промяна (Четвъртък, 22 Март 2018 14:35)

 

Вътрешният министър Валентин Радев, регионалният министър Николай Нанков и главният прокурор Сотир Цацаров представиха данни за приключилата проверка за състоянието на пешеходните пътеки във всички области на страната. Специални комисии назначени от областните управители извършиха проверките.

В област Ямбол са проверени 391 пешеходни пътеки, информира председателят на областната комисия заместник областният управител Волен Дичев. Проверявани са пешеходни пътеки тип зебра, тип коридори и повдигнати. Проверяващите извършиха оглед на 264 пътеки тип зебра, 101 тип коридор и 26 повдигнати пешеходни пътеки. От общия брой огледани пешеходни пътеки 198 са на територията на община Ямбол. В община Елхово са проверени 94 пешеходни пътеки, в Стралджа – 6, „Тунджа“ – 16 и Болярово – 8. 69 от пешеходните пътеки са на републикански пътища и за тях отговорност носи Областно пътно управление, останалите са на територията на общините в областта.

Голяма част от проверените пешеходни пътеки в областта, според членовете на комисията, не отговарят на изискванията заложени в нормативната база /Наредба 2 за пътната маркировка, Наредба 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци и Наредбата за условията за изграждане на изкуствени неравности/. Проверката показва, че повдигнатите пешеходните пътеки са боядисани, не според изискванията, само с бял цвят.

По отношение на наличието на необходимите пътни знаци, проверяващи са констатирали необходимостта от поставянето на 139 пътни знаци  на територията на областта. Става дума за сигнализация за наличие на пешеходна пътека, за предварителна сигнализация и за повдигнатост. Изискването за двустранна осветеност на повдигнатите пешеходни пътеки е налично само на 2, от 26 такива пътеки в областта.

Констатациите на областната комисия са, че пешеходните пътеки в областта дори да са в добро състояние трябва да се преведат в състояние отговарящо на нормативната уредба. Да бъдат боядисани само с бяло, да са маркирани с надпис „погледни“. Необходимо е поставянето на пътни знаци и осветяване на всички повдигнати пътеки. Комисията е констатирала и пешеходни пътеки поставени на неподходящо място.

 

Последна промяна (Четвъртък, 22 Март 2018 13:18)

 

Нивата на реките Тунджа при Ямбол и Елхово и Мочурица се наблюдават и към момента /19 март/ са под критичните стойности, това коментира областният управител на област Ямбол Димитър Иванов. Наблюденията показват, че през последното денонощие има леко покачване на речните нива, но стойностите им към момента не са притеснителни. Към 15 часа нивото на река Тунджа при Ямбол е 243 см., при критични 6 м. Спрямо сутрешните стойности покачването е със 7 см. Река Тунджа при Елхово се е покачила само със 1 см. от сутринта и е на ниво 223 см. Критичното водно ниво за Елхово е 395 см. Малко по значително е покачването на речните води на река Мочурица, с 40 см за денонощие. Но и Тунджа и Мочурица са под критичните стойности към момента. С оглед на очакванията на метеоролозите и направените предупреждения от институциите всички кметове на общините от областта са предупредени относно наблюдение на водните нива.

 

Последна промяна (Понеделник, 19 Март 2018 14:50)

 

Първа официална визита в област Ямбол направи днес новият генерален консул в Генералното консулство на Република Турция в Р България със седалище гр. Бургас г-н Нурай Иньонтепе. Той бе посрещнат от областния управител на област Ямбол г-н Димитър Иванов. Област Ямбол е част от консулския окръг на генералния консул.

В началото на срещата Димитър Иванов изрази задоволството си от възможността веднага след получаване на консулската екзекватура, да се срещнат и заявят взаимните си приятелски позиции. „Поддържаме добро партньорство с Консулството. Ние сме съседен и граничен район и това ни прави не просто съседи, а приятели и партньори“. На тези приветствени думи на областния управител генералния консул отговори с думите: „Радвам се, че отношенията между двете страни напредват и са на добро ниво”.

Високото ниво на нашите двустранни отношения и взаимно желание за по-нататъшно развитие на сътрудничеството се подкрепя и развива активно и на правителствено ниво на нашите две държави. В хода на протоколните разговори областният управител подчерта наблюденията си, че тези добри отношения, поддържани през последните години, се отразяват и на икономическите и на културните връзки, и проекти.

„Моята цел като генерален консул, това което аз искам да направя е да привлека повече туристи към България, в това число и към ямболски регион. Трябва да развиваме именно културния туризъм“, каза г-н Иньонтепе. Г-н Димитър Иванов подчерта, че продължаваме да работим активно в посока туризъм, култура, икономика и по линия на трансграничните проекти. Областният управител и генералният консул споделиха и обсъдиха няколко конкретни идеи за бъдещи проекти именно по Програма ИНТЕРЕГ България-Турция.

Политиката на сближаване трябва да продължи, трябва да надграждаме постигнатото в междусъседските ни отношения, подчертаха Димитър Иванов и Нурай Иньонтепе в края на първата си среща и се договориха контактите да продължат.

 

Последна промяна (Петък, 16 Март 2018 14:02)

 
Още статии...