News for Regional administration - Yambol

There are no translations available.

На заседание на Областния съвет за развитие областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, кметове на общини и членове на Областния съвет за развитие връчиха тазгодишните награди на отличилите се инвеститори през 2016 година в областта.

Конкурсът „Инвеститор на годината” за единадесета поредна година популяризира фирмите и организациите с принос към икономиката на област Ямбол.


Областният управител г-н Димитър Иванов приветства гостите с думите: „И тази година в област Ямбол бяха направени значителни инвестиции. Отличените в тази инициатива на Областния съвет за развитие са само част от успешно работещият бизнес в Ямбол и региона. Убеден съм, успешни инициативи ще има и през следващата година и област Ямбол ще е отново привлекателно място за инвестиции”.

Според регламента на организация на конкурса „Инвеститор на годината 2016” фирмите бяха номинирани в три категории – Големи предприятия с 250 и повече заети лица, Средни предприятия от 50 до 249 заети и Малки предприятия с до 49 наети лица.

Номинираните тази година фирми са:

В категория „ Малки предприятия”:

  • „Биосим“ ЕООД
  • „Контраст 94“ ЕООД
  • „Тенев и Харалампус“ ООД

В категория „ Средни предприятия”:

  • „Джамбаз“ ООД
  • „Елопар“ ООД

В категория „ Големи предприятия” :

  • „Сорт комерс“ ЕООД
  • „Виденов груп“ ООД
  • „Язаки България“ ЕООД

 

Last Updated (Friday, 23 December 2016 13:05)

Read more...

 
There are no translations available.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов изрази писмено отрицателно становище във връзка с процедура по издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на „Континвест“ ООД, гр. Ямбол.


В Областна администрация Ямбол са постъпили редица възражения на представители на местния бизнес и граждани, в които е изразено категорично несъгласие за реализиране на инвестиционното намерение на дружеството.

С писмо на областния управител още през 2012 г. до „Контивест“ ООД категорично е изразено становище, че местоположението на производствената база е неподходяща, предвид непосредствената й близост до населените места от Ямбол и „Тунджа“.

В днешното становище на областния управител се казва: „Считам че предвид местоположението на производствената база на „Континвест“ ООД, при евентуално изпускане на хлор във въздуха ще се създаде реална опасност за здравето и живота, както на жителите на гр. Ямбол, който по данни от кадастрална карта се намира на около 2 500 м. от площадката, така и на населението на селата Роза, Ханово, Кабиле, Oкоп; ще бъдат засегнати, не само работещите в „Континвест“ ООД, но и служителите на намиращите се в близост производствени предприятия, както и редица животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи“. Наличието на потенциален риск за живота и здравето на населението от областта категорично определя отрицателното становище на областния управител.

Следва да се отчита и обстоятелство, че в непосредствена близост до производствената база, се намира защитена зона от общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“, а именно „Река Тунджа 2“. Последиците от евентуална авария и изтичането на хлор във въздуха, биха довели до нанасянето на недопустими и непоправими вреди на естественото състояние на природните местообитания на различните видове в рамките на защитената зона.

„Считам че инвестиционните намерения на дружеството не трябва да вземат превес над здравето и безопасността на хората, над биологичното и екологично равновесие в региона, поради което изразявам отрицателно становище по отношение на искането на „Континвест“ ООД“, казва още областният управител.

 

Last Updated (Friday, 23 December 2016 12:47)

 
There are no translations available.

Членовете на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол на свое заседание разгледаха, оцениха и класираха заявки на работодатели по проект „Обучения и заетост“ и проект „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Заседанието бе водено от Диана Динкова заместник-областен управител на област Ямбол и председател на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол.

Заседанието е по повод стартиралия втори етап на реализацията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схеми „ Обучение и заетост“ и „Обучение и заетост за младите хора“ по ОП „РЧР“ 2014-2020г. Вторият етап на схемите ще осигури заетост и/или обучение с ваучери, съгласно ПМС № 280/2015г. на безработните лица за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от заетост.

Last Updated (Friday, 23 December 2016 13:06)

Read more...

 
There are no translations available.

Комисията за разглеждане на получените предложения за участие в конкурса Инвеститор на годината 2016г. в област Ямбол, назначена със заповед на областния управител, разгледа, оцени и класира на свое заседание на 13 декември, постъпилите предложения в определения предварително срок.

Конкурсът се провежда за единадесета година в област Ямбол и отличава фирми за съществен принос в социално-икономическото развитие на областта.

 
There are no translations available.

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата бе свикана от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, във връзка със зачестили тежки инциденти на едни от най-натоварените кръстовища в областа. Става дума за кръстовището на път І-7 и ІІ-53, към с. Калчево и кръстовището от с. Чарган към с. Могила. Визираните пътища са от републиканската пътна мрежа.

„Последният трагичен инцидент, макар да е заради неспазване на правилата за движение, ние сме длъжни да направим необходимото и вземем бързи превантивни мерки за ограничаване на скоростта в тези две кръстовища“, каза областният управител.

От „Пътна полиция“ Ямбол след пореден оглед на мястото изразиха становището, че това са добре регулирани кръстовища с всички необходими знаци за републикански път, но въпреки това ще предприемат допълнителни мерки за контрол на скоростта в пътния участък на Калчево, освен с автоматизирана система и последващо спиране за проверка. Друга конкретна мярка е поставянето на пътен знак на път І-7 на български и английски език за опасно кръстовище.

След обстойно обсъждане членовете на областната комисия взеха решение на двете кръстовища да бъде положена вибрираща маркировка, която да ограничи скоростта преди кръстовището. В името на безопасността тя ще бъде положена дори и при минусови температури. Очакването на областния управител е до няколко седмици вибриращата маркировка да е факт.

 

Last Updated (Tuesday, 06 December 2016 15:05)

 
More Articles...