News for Regional administration - Yambol

There are no translations available.

Заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на  Югоизточен район /ЮИР/ се проведе в Областна администрация - Ямбол под председателството на Димитър Ивановобластен управител на област Ямбол.

alt

 

 

 

Участие в заседанието взеха представители на министерства, областните управители на Стара Загора и Сливен – Георги Ранов и Татяна Петкова, заместник-областният управител на област Бургас Севдалина Турманова, кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областния информационен център, академичните среди на територията на района, и др.

Last Updated (Thursday, 08 September 2016 14:44)

Read more...

 
There are no translations available.

 

П О К А Н А

 

За провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, чл.7, ал.1, изр.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  и Решение № 3427-ПВР/НР/26.08.2016 г. на Централна избирателна комисия за определяне съставите на Районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание

Ви каня на 08.09.2016 г. от 10.30 часа, в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол, за провеждане на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия

Last Updated (Monday, 29 August 2016 16:57)

Read more...

 
There are no translations available.

Поздравление на областния управител на област Ямбол г-н Димитър Иванов по повод Деня на Съединението – 6 септември

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ,

В историята на България има много значими дати,белязали битието на страната ни.
Съединението на Княжество България и Източна Румелия безспорно е един върховете в новата българска история. Цел постигната с усилието, ума, емоцията, действието и желанието единствено на нас българите. Цел, която поставя над всичко Достойна и Силна България.

131 години по-късно ние отново сме призвани да отстояваме достойното съществуване и развитие на България. Днес ни е нужно онова национално самочувствие и политическа зрялост, с които да вземаме решения. Време е за истинско осъзнаване на завещания ни идеал – „Съединението прави силата”

Да сведем глави днес в знак на признателност пред силата на духа на патриотите, радетели на идеята за единна България.

Честит празник!

ДИМИТЪР ИВАНОВ

областен управител

 

Last Updated (Friday, 26 August 2016 11:24)

 
There are no translations available.

Първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за 2016година, председателстван от областния управител на област Ямбол г-н Димитър Иванов, ще се проведе на 2 септември, петък от 10.00 часа в залата на Областна администрация Ямбол.

Представители на четирите области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол ще обсъдят новите възможности за Югоизточен район по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., представяне Наредби за условията и реда за изготвяне, съгласуване и приемане на концепцията за пространствено развитие.

 
There are no translations available.

Правителството разпредели между всички области в страната 7 207 200 лв., предназначени за регионални програми за заетост през годината. Със средствата ще се осигури заетост за около 2200 безработни за период до шест месеца. Разпределението се регламентира с изменения в Националния план за действие по заетостта, които отразяват последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му.Финансирането на регионалните програми за заетост за всяка област за 2016 г. се определя според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни през 2015 г., както и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Съгласно друга промяна в Националния план за 2016 г., средства за подкрепена заетост ще се отпускат само за безработни с трайни увреждания. Предложените промени ще се финансират от предвидените за Министерството на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда, които за годината са 73 млн. лв.

Last Updated (Wednesday, 24 August 2016 14:18)

 
More Articles...