HOME Aims and reports of Regional administration - Yambol
There are no translations available.

ОТЧЕТ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  ТАНЯ  ДИМИТРОВА ПО  ПОВОД 100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ ИЗТЕГЛИ>>>
 
There are no translations available.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ- ЯМБОЛ ЗА 2009Г.  ИЗТЕГЛИ>>>

 
There are no translations available.

ЕЖЕГОДНИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ЗА 2009г. ИЗТЕГЛИ>>>

 
There are no translations available.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ЗА 2008 Г.  ИЗТЕГЛИ>>>

 
There are no translations available.

Доклад за дейността на Областна администрация- Ямбол за 2007г.  изтегли>>>

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?