Годишен  отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020 Г.

 

Доклад за дейността на Областна администрация – Ямбол за 2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ЗА  2019 Г.

 

Годишен  отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Последна промяна (Петък, 13 Декември 2019 17:13)

 
Още статии...