There are no translations available.

Годишен  отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 
There are no translations available.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020 Г.

 
There are no translations available.

Доклад за дейността на Областна администрация – Ямбол за 2019 г.

 
There are no translations available.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ЗА  2019 Г.

 
There are no translations available.

Годишен  отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Last Updated (Friday, 13 December 2019 17:13)

 
More Articles...