There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ
за длъжността  младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в  отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
 
1. Василка Ангелова Георгиева
 
2. Валя Георгиева Парушева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на16.08.2010 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
Председател:……………"П"……………
                                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Friday, 06 August 2010 10:08)

 
There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
 в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Last Updated (Friday, 06 August 2010 10:00)

Read more...

 
There are no translations available.

О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл.14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията „,

в отдел ДСУТ, Дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

  

Last Updated (Monday, 19 July 2010 16:16)

Read more...

 
There are no translations available.

Обявление за инвистиционно намерение от ДП Национална компания железопътна инфраструктура >>изтегли

Last Updated (Thursday, 17 June 2010 10:56)

 
There are no translations available.

ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 19 , ал. 1, ЗДС, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, ППЗДС, вр. чл. 51, ППЗДС и Заповеди №№ ДС 04/0010/31.03.2010 г.; ДС 04/0011/31.03.2010 г. и ДС 04/0012/31.03.2010 г. на Обл. у-л:

О Б Я В Я В А М:

 

Last Updated (Monday, 07 June 2010 14:28)

Read more...

 
More Articles...