ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП
БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ

Последна промяна (Петък, 31 Май 2013 08:23)

 

СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Последна промяна (Понеделник, 16 Май 2011 09:42)

продължава>

 

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ